اخبار شهرستان‌ها
1400/8/24 دوشنبه
طی پیامی:
فرماندار شهرستان سیرجان هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.
سهراب بهاءالدینی، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان، در پیامی هفته کتاب و کتابخوانی را به خادمان حوزه کتاب تبریک گفت.
۲۴آبان روزکتاب وکتابخوانی گرامی باد
کتاب وکتابخوانی ازدیربازنقش بسزایی درافزایش آگاهی جوامع داشته است و منشا خرد ورزی وترویج اندیشه های بزرگ وایده های متعالی وارزشمندبوده است،بی شک درجوامعی که ازفرهنگ وتمدن غنی برخوردارهستندکتاب به عنوان عنصری حیاتی وتاثیرگذارچراغ راهی برای رسیدن به اهداف سترگ انسانها وانتقال مفاهیم ارزنده به نسل بشراست.
اینجانب ضمن تبریک هفته کتاب وکتابخوانی وکتابدار به رئیس وکارکنان محترم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان بویژه کتابداران عزیز و همچنین نویسندگان واندیشمندان اهل قلم، دوستداران کتاب وفرهنگ، امیدوارم که با ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی و تقویت پیوند جامعه وکتاب شاهد بالندگی، پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و رشد و تعالی میهن عزیزمان ایران اسلامی باشیم.
بها الدینی
فرماندار سیرجان
تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به سازمان نهاد کتابخانه ها می باشد.