چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 مشخصات كتابخانه هاي مشاركتي استان
نام كتابخانه  شهر/روستا  مشار كت   آدرس  تلفن 
شهيد باهنر كرمان  سپاه پاسداران  كرمان: بلوار شهيد عباسپور موزه دفاع مقدس  2728811
زندان مركزي كرمان  زندان مركزي  زندان مركزي كرمان  3218795
تكيه امام حسين (ع) كرمان  هيات امناي تكيه امام حسين (ع) كرمان - بلوار باستان پاريزي - كوچه شماره 15 3115911
 امام جعفر صادق(ع)  كرمان -باغين  دانشگاه پيام نور   دانشگاه پيام نور واحد باغين  3374271
حسينيه ارشاد كرمان  حسينه ارشاد  كرمان: خيابان امام (ره) كوچه شماره 20 2261315
 دكتر بهزادي اندوهجردي   كرمان - اندوهجرد شهرداري اندوهجرد  اندوهجرد: خيابان مهديه نبش كوچه شماره 2 ندارد
چهارده معصوم (ع) كرمان  هيات امناي تكيه چهارده معصوم (ع) كرمان : شهرك شهيد ايرانمنش خيابان ثامن ائمه (ع) تكيه چهارده معصوم  3218191
انديشه راور بخشداري كوهساران  راور: بخش كوهساران روستاي ده زنوئيه  0342-3560050
سيدالشهداء راور بنياد نيكوكاري سيدالشهدا راور : خيابان ولي عصر(عج) بنياد نيكوكاري سيدالشهدا(ع) 0342-3723523
آيت اله خامنه اي  كوهبنان  سازمان اوقاف و امور خيريه  كرمان : كوهبنان بقعه مباركه بي بي عصمت (س) 0342-4722560
 دكتر روح الاميني  كوهبنان  دانشگاه پيام نور  دانشگاه پيام نور واحد كوهبنان  0342-4725410
الزهراء(س) انار دهياري روستاي ساقي  انار : روستاي ساقي  0392-3427215
شهيد دوست محمدي   زرند   زندان زرند   زندان زرند 0342-4228889
پيامبراعظم (ص) بافت - كيسكان شوراي اسلامي شهر  بافت :روستاي كيسكان 0347-423037
زندان سيرجان سيرجان زندان سيرجان  زندان سيرجان  0345-3593012
آيت الله متعلم  منوجان  شوراي اسلامي شهر  منوجان : روستاي نو دژ خيابان شهيد متعلم  0349-6641557
زندان شهربابك  شهربابك  زندان شهربابك  زندان شهربابك  0392-4341144
نو انديشان (مستقل)   سيرجان  خانم صديقه احمدي  سيرجان: خيابان طالقاني كوچه شهيد زيدآبادي پلاك 4  0345-3223989 
برج معاذ فهرج بخشداري فهرج فهرج :روستاي برج معاذ جنب بخشداري  ندارد
 [PageVisit]