چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 اعضاء انجمن خیرین کتابخانه ساز دیار کریمان
سمت
نام و نام خانوادگی
معاون سابق استانداری کرمان
جواد کمالی
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
محمدجواد حسین زاده
معاون شهرداری ناحیه 4
علی رحیمی راد
معاون اداره کتابخانه های عمومی استان
ابراهیم کمالی
حراست اداره کتابخانه های عمومی استان
احمد رضا پور
پزشک
علی سام زاده
کشاورز
سید مرتضی افصح هجری
کشاورز
حسین برهانی اناری
کشاورز
جواد نظری
کشاورز
سید مصطفی ترابی
کشاورز
جبیب اله اعتمادی
خانه دار
بدری یزدانی فرد
 [PageVisit]