مقالات
چهارشنبه 13 شهريور 1387 اهمیت روابط عمومی
 مجتبی پورحبیبی- رئیس اداره کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان
 اصل اعتماد سازی نخستین و مهمترین اصل روابط عمومی به شمار می‌رود که باید اساس فعالیت‌های روابط عمومی قرار گیرد. روابط عمومی به عنوان ترجمان عقل یک سازمان باید انتقال دهنده دیدگاه ونظرات گروه‌های هدف و مخاطب به سازمان و ترجمان دیدگاه‌ها و نظرات سازمان بهمخاطبان باشد
اما اولین تداعی نقش روابط عمومی در ذهن انسان، پل ارتباطی است که این پل اگر محکم نباشد ،اگر عریض و هموار نباشد بطور حتم نابود می شود. هر قدر علم و صنعت قدم به دنیای پر سرعت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... می گذارد ، دسترسی مردم به اطلاعات هم راحت تر، سریعتر و آسان تر می شود. ابزار ارتباطات اولیه جوامع بشری ساده و به صورت پیام های شفاهی وتصویری بود. اما وسائل پیشرفته امروزی باعث دگرگونی عجیب و شگفت انگیزی در زندگی امروزی انسانها گردیده است. وسایلی چون رادیو، تلویزیون، روزنامه، اینترنت و دنیای مجازی.
در این میان برنامه های روابط عمومی یکی از اجزاء مهم این وسائل ارتباط جمعی هستند که متاسفانه روابط عمومی ها تا کنون منادی خوبی برای خود نبوده اند و نقش سازنده و وظایف خطیر خود را در اذهان عمومی کم رنگ و کم اعتنا جلوه داده اند. این در حالی است که بدون تردید یکی از عوامل توسعه یا رکود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع کیفیت کار روابط عمومی هاست. 
باید بدانیم روابط عمومی با ابزار و مصالح سخت و بی جان طبیعت سرو کار ندارد . حوزه و حیطه ی عمل آن احساسات و عاطفه هاو در یک کلام نفوذ در افکار عمومی است و سرو کار داشتن در حوزه ی عاطفه ها و احساسات اوج اهمیت و حساسیت روابط عمومی را نشان می دهد.
روابط عمومی باید همدلی، وفاق، مهر و الفت را که در زندگی امروز انسان ها با توجه به اهمیت نقش آن کم رنگ و باعث اندوه گردیده است را با عنصر فرهنگی همان حسن تفاهم در دل ها ایجاد کند. و این یعنی هنر روابط عمومی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [PageVisit]