جلسه مشترک اداره کتابخانه های عمومی با کمیسیون فرهنگی –هنری شورای شهر

به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان:
به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی شهر کرمان، جلسه ای با دستور کار ویژه" کتابخانه های عمومی" در روز یکشنبه مورخ 25/9/97در محل  شورای شهر کرمان تشکیل گردید.

در این جلسه شمس الدینی پور ضمن ارایه گزارشی از اهمیت و نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی شهر، مقدمه ای از تاریخچه ی  اقدامات انجام شده ، پیرامون نحوه اداره ی کتابخانه های عمومی کشور بیان نمود.

از نکات مهم مطرح شده در جلسه ارائه راهکارهای عملی جهت اجرای" ماده 6"  قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی "توسط شهرداری بود که اعضای کمیسیون فرهنگی هنری و بانوان  شورای شهر، نماینده حوزه مالی شهرداری و معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند.

 در ادامه خانم دکتر زهرا ایرانمنش ریاست محترم کمیسیون و نیز  آقای علی اکبر مشرفی عضو کمیسیون ، سوالاتی پیرامون وضعیت زیرساخت های موجود کتابخانه ای  در شهر ،  خدمات رسانی به گروههای مخاطب ، نحوه تعامل با سازمان آموزش و پرورش ، برنامه های فرهنگی و آموزشی در حال اجراء و نیز برنامه های اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جهت افزایش سطح مطالعه  در کتابخانه های عمومی مطرح نمودند، که توسط رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان به این سوالات در جلسه پاسخ داده شد.

 در ادامه آقای حسین چناریان و علی بهرامی از اعضای کمیسیون، ضمن اشاره به متن ماده6 قانون ،  بر اجرای آن توسط شهرداری و پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی از محل درآمد مستمر شهرداری شهر کرمان تاکید نموند.

آقای محمدعلی جوشایی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز با اشاره به پرداخت سهم نیم درصد و هزینه کرد  آن صرفا در شهر کرمان،  به همکاریها و اقدامات مشترک این معاونت با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در اجرای برنامه های فرهنگی اشاره نمود.

در پایان شمس الدینی پور ضمن تشکر از حسن نظر و علاقمندی اعضای کمیسیون فرهنگی هنری و بانوان  و شهرداری کرمان  نسبت به ارتقاء وضعیت کتابخانه های عمومی، به ارایه گزارشی از فعالیتهای در  حال انجام در این حوزه پرداخت.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 197