به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان برگزار شد: دستگاه های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارگاه های فرهنگی می شوند جلسه دستگاه های اجرایی هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، جلسه دستگاه های اجرایی هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور حسن صفرخانی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی و مدیران کل حج و زیارت استان، فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، اوقاف و امور خیریه، کانون های فرهنگی و هنری مساجد شمال و جنوب استان در محل اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان برگزار شد.

حسن صفرخانی، مدیرکل دفتر عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: اهتمام این دستگاه ها در بحث هم افزایی، اعتبارات و ظرفیت های موجود در استان قابل توجه است.

وی گفت: باید حوزه اجتماعی و فرهنگی را تقویت کنیم، دستگاه های هم خانواده وزارت ارشاد باید به تقویت حوزه فرهنگی و اجتماعی کمک کنند.

صفرخانی در ادامه عنوان کرد: ظرفیت های دستگاه ها با در کنار هم قرار گرفتن می تواند ارزشمند و موثر شود و راهکارهایی جهت عملیاتی کردن هم افزایی دستگاه های هم خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سایر حوزه های فرهنگی کشور در دست بررسی است.

مدیرکل دفتر عملکرد مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: ما نیاز به قرارگاه های فرهنگی داریم قرارگاه فرهنگی و تغییر به سمت نگاه مدرنیته از راهکارهای مهم در جهت رفع مسائل فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت ها است.

محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان اظهار داشت: دستگاه های هم خانواده ارشاد انتظارات و پیشنهادات خود را جهت هم افزایی و مشارکت ارائه و پس از جمع آوری موارد نسبت به ارائه خدمات اعلام امادگی کرده اند.

وی گفت: استفاده از ظرفیت های کلیه دستگاه های هم خانواده ارشاد را برای ارتقا سطح فرهنگی،کمی و کیفی برنامه های فرهنگی خواستار شد.

علیزاده از برگزاری گردهمایی ایثارگران، بزرگداشت روز شهدا و ... با برنامه ریزی های انجام شده و جلب مشارکت و همکاری دستگاهها خبر داد و گفت: مسائل دستگاه های هم خانوده از یکدیگر جدا نیست و باید به یکدیگر در مسائل مختلف کمک کنند.

احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: تعاملات و همکاری های بین دستگاهی می تواند در بسیج امکانات و هم افزایی در جهت نیل به اهداف فرهنگی موثر باشد و کتابخانه ها مراکزی جهت اطلاع رسانی و ارائه خدمت به اعضای کتابخانه ها و عموم مردم در همه سنین و مقاطع هستند.

وی ابراز داشت: 130 کتابخانه و  130 هزار عضو و قریب به 3 میلیون نفر مراجعه کننده در سال به کتابخانه های عمومی امکان خوبی برای تفاهم و اجرای برنامه های مشترک فرهنگی با دستگاه های هم خانواده وزارت ارشاد است.

وفائی عنوان کرد: کتابخانه ها در حال تبدیل شدن به باشگاه های فرهنگی است که برگزاری بیش از 1500 برنامه فرهنگی از جمله نشست کتابخوان، جمع خوانی کتاب و ... در کتابخانه های عمومی در همین راستا است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یادآور شد: اداره کل کتابخانه های عمومی در کرمان و تمام شهرستانها  امکان حمایت از برنامه های فرهنگی دستگاه ها، ناشران و نویسندگان کرمانی در مقوله کتاب و کتابخوانی را دارد.

درپایان مدیران کل حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح و در نهایت جمع بندی و موارد اجرایی مصوب شد.

بيشتر
 [PageVisit]