برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته چهارم آذرماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته چهارم آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

کرمان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی امام زمان(عج)

گلزار شهرستان بردسیر

نشست کتاب خوان در مدرسه ابتدایی هاجر

23 آذر

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) لاله زار شهرستان بردسیر

قصه گویی از کتاب قصه های شیرین بوستان سعدی

25 آذر

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) لاله زار شهرستان بردسیر

نشست کتاب خوان با موضوع آداب معاشرت

27 آذر

کتابخانه عمومی امام حسن عسکری(ع)نگار شهرستان بردسیر

نشست مدرسه ای در مدرسه شهید باهنر

24 آذر

کتابخانه عمومی امام حسن عسکری(ع)نگار شهرستان بردسیر

نشست مدرسه ای در مدرسه شهیدرجایی

25 آذر

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

جمع خوانی کتاب

25 آذر

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

بازدید دبستان حکمتیه

26 آذر

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

جمع خوانی کتاب

26 آذر

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

نشست کتاب خوان تخصصی با حوزه علمیه خواهران

27 آذر

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

  24 آذز

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

تور بازدید دانش آموزان دبستان شهید حسینی

  26 آذر

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

جلسه جمع خوانی کتاب

 27 آذر

کتابخانه عمومی شهیدصفاری سیرجان

جلسه جمع خوانی کتاب

 23 آذر ساعت 11  

کتابخانه عمومی شهیدصفاری سیرجان

بازدید جمعی ازدانش آموزان مدرسه رقیه خاتون ازکتابخانه

   24 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی شهیدصفاری سیرجان

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای درمدرسه ثارالله

26 آذر ساعت 11  

کتابخانه عمومی شهیدصفاری سیرجان

برگزاری مسابقه نقاشی باموضوع یلدا

   27 آذر ساعت 11

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

برگزاری مسابقه نقاشی

  24 آذر

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

  25 آذر

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

نشست قصه گویی

26 آذر

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

جلسه جمع خوانی و حافظ خوانی

28 آذر

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

کارگاه کاردستی ویژه شب یلدا

27 آذر

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

قصه گویی

26 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس شعرخوانی

23 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه نقاشی

24 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

25 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس نویسندگی

26 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه روانخوانی

27 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

گارگاه خلاقیت و کاردستی

28 آذر

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان

 24 آذر ساعت10  

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

تور بازدید دانش آموزی از کتابخانه

26 آذر ساعت 9 

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

ساخت کاردستی و روزنامه دیواری

25 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان مدرسه ای

26 آذر ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

بازدید مدرسه حضرت زینب

25 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

قصه گویی به مناسبت شب یلدا 

28 آذر ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

جلسه حافظ خوانی به مناسبت شب یلدا

شنبه 30 آذر ساعت

کتابخانه مشارکتی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

قصه گویی به مناسبت شب یلدا

28 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش شهرستان کرمان

 جلسه قصه گویی 

 30 آذر

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش شهرستان کرمان

ویژه برنامه هفته پژوهش

23 آذر

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان

برگزاری ویژه برنامه یلدا

28 آذر

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان

  جلسه قصه گویی 

  30 آذر

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان

سلسله نشست های حافظ خوانی وشرح مثنوی

 23 آذر

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان

برگزاری جلسه قرائت و تفسیر قرآن

  27 آذر

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

   26 آذر

کتابخانه عمومی شهیدباهنر شهرستان کرمان

ویژه برنامه معرفی پایگاههای اطلاعاتی  به مناسبت هفته پژوهشی

  25 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

برگزاری جلسه شاهنامه خوانی و حافظ خوانی به مناسبت شب یلدا

  28 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

برگزاری مسابقه نقاشی باموضوع ترسیم آیین سنتی یلدا

 28 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه شب یلدا

  30 آذر

کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای

 23 آذر

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین شهرستان کرمان

برگزاری کارگاه آموزش وبلاگ نویسی برای نوجوانان

 26 آذر

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین شهرستان کرمان

برگزاری جلسه نشست کتاب خوان کتابخانه ای

  28 آذر

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین شهرستان کرمان

برگزاری نقاشی و رنگ آمیزی در بخش کودک

   27 آذر

کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان

برگزاری جلسه تفسیر و مفاهیم قرآن

  23 آذر

کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان

برگزاری جلسه شرحی بر بوستان سعدی و منطق الطیر عطار

  27 آذر

کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان

آموزش قرآن به نوسوادان

   28 آذر

کتابخانه عمومی موسی بن جعفر(ع) باغین شهرستان کرمان

برگزاری جلسه قصه گویی

  27 آذر

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری جلسه نشست کتاب خوان کتابخانه ای

   25 آذر

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری جلسات مطالعاتی

  24 آذر

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

بازدید دبستان از کتابخانه

  25 آذر

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

بازدید مهدکودک از کتابخانه

  27 آذر

کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان کرمان

  نشست کتاب خوان مدرسه ای

 25 آذر

کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان کرمان

ویژه برنامه هفته پژوهش

   27 آذر

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان شهرستان کرمان

برگزاری جلسه شعر پاییزی

   25 آذر

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان شهرستان کرمان

بازدید مدرسه هجرت و تشکیل جلسه مطالعاتی

 23 آذر

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان کرمان

ویژه برنامه شب یلدا

  25 آذر

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان کرمان

 جلسه قصه خوانی به مناسبت شب یلدا

  26 آذر

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

بازدید مدارس و معرفی بخش های مختلف کتابخانه

23 آذر ساعت 9

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

قصه گویی

24آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

23 آذر ساعت 9

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

کاردستی خلاق

27 آذر ساعت 16

کتابخانه عمومی جابرن حیان شهر مس سرچشمه شهرستان رفسنجان

نشست شاهنامه خواني

16 آذر ساعت 16

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع شهرستان رفسنجان

قصه گویی خلاق

25 آذر ساعت12

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع شهرستان رفسنجان

جمع خوانی کتاب " آن بیست و سه نفر" ویژه نوجوانان

27 آذر ساعت 15

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع شهرستان رفسنجان

اجرای برنامه های مختلف ( نمایش نامه خوانی، قصه گویی، ساخت کاردستی) به مناسبت یلدا

28 آذر ساعت9

کتابخانه عمومی مرحوم محمدی نژاد شهرستان رفسنجان

بازدید  دانش آموزی

24 آذر ساعت 9

کتابخانه عمومی مرحوم محمدی نژاد شهرستان رفسنجان

قصه گویی

24 آذر ساعت 9:30

کتابخانه عمومی مرحوم محمدی نژاد شهرستان رفسنجان

کاردستی

26 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

قصه خوانی

24 آذر

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

شاهنامه خوانی

24 آذر

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

ویژه برنامه شب یلدا

26 آذر

کتابخانه عمومی شهید اکبر صفری زاده شهرستان رفسنجان

جمع خوانی کتاب

26 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید اکبر صفری زاده شهرستان رفسنجان

کارگاه کاردستی

25 آذر ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید اکبر صفری زاده شهرستان رفسنجان

نشست قصه گویی

24 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید اکبر صفری زاده شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

23 آذر ساعت 15

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده شهرستان رفسنجان

جمع خوانی

24 آذر

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده شهرستان رفسنجان

جمع خوانی

26 آذر

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 61