به منظور توسعه امور پژوهشي: شورای پژوهش ، آموزش و نوآوری اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان تشکیل شد دومین جلسه شورای پژوهش ، آموزش و نوآوری اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان به منظور توسعه امور پژوهشي در محل دفتر مدیرکل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی در دومین جلسه شورای پژوهش وآموزش اداره کل کتابخانه ها گفت: توسعه علمی و فرهنگی هرکشور بدون پرداختن به امر پژوهش میسر نخواهدشد.

وی افزود: کتابخانه های عمومی به عنوان مراکز اصلی گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی، ابزار لازم را برای پژوهشگران و توسعه پژوهش فراهم می کنند.

وفائی از امکان اتصال کتابخانه های عمومی به پایگاه های اطلاع رسانی و برگزاری دوره های آموزشی در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: در هفته پژوهش برنامه های متنوع فرهنگی و کارگاه های آموزشی در کتابخانه های عمومی استان برگزار می شود.

دراین نشست یافته های پژوهشی 2 پایان نامه که مورد بررسی و حمایت قرار گرفته بودند ارائه شد.

درادامه جلسه هریک از اعضا به بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خود در خصوص اولویت ها و نیازهای پژوهشی و دوره های آموزشی مورد نیاز کتابداران استان پرداختند.

بيشتر
 [PageVisit]