با حضور خوشنویسان کرمانی: کتابت آیات صبر دركتابخانه مركزي کرمان با حضور خوشنویسان کرمانی کتابت آیات صبر قرآن کریم توسط 30 نفر از خوشنویسان کرمانی با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان، انجمن خوشنویسان و موسسه فرهنگی هنری باغ آتش در محل کتابخانه مرکزی کرمان به رشته تحریر درآمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان؛ در این طرح کتابت آیات صبر در قرآن کریم را خوشنویسان ممتاز و برگزیده استان کرمان انجام دادند و پس از تذهیب آثار تولید شده در محل کتابخانه ها و نگارخانه ها به نمایش عموم گذاشته خواهد شد.

با توجه به رویکرد ترویجی کتابخانه های عمومی، اشاعه و گسترش آموزه های دینی در برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی می باشد.

بيشتر
 [PageVisit]