برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته نخست آذرماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته اول آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

کرمان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

    نشست کتاب خوان به مناسبت هفته بسیج با حضور بسیجیان

  4آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

نشست کتاب خوان مدرسه ای  

5 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

معرفی کتاب شهید شیرودی ویژه نوجوانان

6 آذر ساعت 15 

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس قصه گویی

2 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه رنگ آمیزی

3 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

4 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس خلاصه نویسی

5 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه جمع خوانی

6 آذر

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

گارگاه خلاقیت و کاردستی

   7 آذر

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

تور بازدید دانش آموزی

 3 آذر

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

کارگاه حجاب

  4 آذر

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

جمع خوانی

6 آذر

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

قصه گویی ویژه کودکان

5 آذر

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

تور بازدید دانش آموزی

2 آذرساعت 10

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

مسابقه خلاصه نویسی

4 آذر ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

نشست قصه گویی

5 آذر ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

مسابقه رنگ آمیزی

6 آذر ساعت 9

بيشتر
 [PageVisit]