برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته پایانی آبان‌ماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

نام شهرستان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

نواختن زنگ مطالعه در مدارس ویژه هفته کتاب

25 آبان ساعت 8

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای ویژه هفته کتاب

26 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

بازدید مهدکودک از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

27 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

قصه گویی، شعر خوانی و مسابقه نقاشی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی ویژه کودکان

28 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

عضویت رایگان و تقدیر از کتابخوانان برتر شهرستان

30 آبان ساعت 8

کتابخانه عمومی غدیر جبالبارز شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای ویژه هفته کتاب

26 آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی غدیر جبالبارز شهرستان جیرفت

قصه گویی، شعر خوانی و مسابقه نقاشی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی ویژه کودکان

27 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی ولایت دلفارد شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای ویژه هفته کتاب

26 آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی ولایت دلفارد شهرستان جیرفت

قصه گویی، شعر خوانی و مسابقه نقاشی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی ویژه کودکان

27 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای ویژه هفته کتاب

26 آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت

قصه گویی، شعر خوانی و مسابقه نقاشی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی ویژه کودکان

27 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای ویژه هفته کتاب

26 آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک شهرستان جیرفت

قصه گویی، شعر خوانی و مسابقه نقاشی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی ویژه کودکان

27 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

برگزاری مسابقه شهرستانی جمله سازی با موضوع اگر من کتابدار بودم در سطح مدارس ابندایی.

هفته کتاب

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

بازدید از کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره)

26 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

نشست کتاب خوان تخصصی

27آبان ساعت 09:30

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

آموزش اوریگامی

25 آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

حضور در صبحگاه و کلاس درس مدارس شهرستان جهت معرفی خدمات کتابخانه ای

26 آبان

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

قصه گویی ویژه کودکان

27 آبان

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

اجرای طرح پیوند کتابخانه و مدارس

28 آبان

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

برگزاری نشست های کتاب خوان مدرسه ای  در سطح مدارس

26 آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

ایستگاه بخوانیم تا بدانیم

28آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

برگزاری مسابقه بازی های فکری در محل کتابخانه

29 آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

حضور در صبحگاه و کلاس درس مدارس جهت معرفی خدمات کتابخانه ای

27 آبان

کتابخانه عمومی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

اجرای طرح پیوند کتابخانه و مدارس

28 آبان

کتابخانه عمومی مشارکتی صالح امین هنزا شهرستان رابر

نشست قصه گویی

26 آبان ساعت 10:30

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

بازدید دبستان شهید مطهری از کتابخانه

25 آبان

ساعت  8:30

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

قصه گویی برای دانش آموزان دبستان شهید نواب صفوی

25 آبان

ساعت  11

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

شاهنامه خوانی توسط اعضاء کتابخانه

25 آبان

ساعت  15

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

کلاس آموزش طراحی ونقاشی ویژه اعضاء

25 آبان

ساعت  16

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

گروه مطالعاتی دبستان شهدا

26 آبان

ساعت 8:30

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

کارگاه آموزشی مشارکت اجتماعی نوجوانان

26 آبان

ساعت 10:30

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

معرفی کتاب هدهدسفید ویژه اعضاء

26 آبان

ساعت 15

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

26 آبان

ساعت 16

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای دردبستان صدر

27 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

حضور در دبستان شهید منتظری

27 آبان

ساعت 10:30

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

بازدید دانش آموزان هنرستان

28 آبان

ساعت 8

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

بازدید پیش دبستانی گلهای زندگی

28 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

کلاس آموزش کاردستی توسط دبستان دخترانه دانش افروزان

29 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

برگزاری نشست مطالعاتی شاهنامه خوانی

29 آبان

ساعت 19

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

بازدید اعضاء کانون یاس

30 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

قصه گویی

25 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

معرفی و جمع خوانی

25 آبان

ساعت 11

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

26 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

معرفی و جمع خوانی

26 آبان

ساعت 17

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

قصه گویی

27 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

بازدید اصناف از کتابخانه و اهدای کتاب به جمعی از کسبه و بازاریان

27 آبان

ساعت 12

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

مسابقه نقاشی

28 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

نشست کتاب خوان مدرسه ای

28 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

معرفی مجلات کودک و نوجوان

29 آبان

ساعت 11

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

ساعتی با کتاب

29 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

اهداء جوایز در مدرسه

29 آبان

ساعت 11

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

قصه گویی

29 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

اهداء کتا ب در مدارس

29 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

بازی شعر نمایش

30 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

روخوانی وروانخوانی قرآن کریم

25 آبان

ساعت15

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

مسابقه نقاشی

26 آبان

ساعت 15

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

26 آبان

ساعت 15

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

نشست کتاب خوان مدرسه ای

27 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

معرفی کتاب "همنام گلهای بهاری" در مسجد محله

27 آبان

ساعت 15

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

جشن هفته کتاب  در کتابخانه

28 آبان

ساعت 15  

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

قصه گویی ویژه کودکان

28 آبان

ساعت 16

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان راور

حضور مسئول کتابخانه در مدرسه شهید مفتح

25 آبان

ساعت15

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان راور

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

26 آبان

ساعت 15

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان راور

نشست کتاب خوان مدرسه ای

27 آبان

ساعت 10

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان راور

بازدید نونهالان مهد کودک از کتابخانه

28 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان راور

قصه گویی ویژه کودکان

28 آبان

ساعت 9

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)روستای پشت رود شهرستان بم

معرفی کتاب

25 آبان

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)روستای پشت رود شهرستان بم

جلسه قصه گویی

 26 آبان

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)روستای پشت رود شهرستان بم

جمع خوانی

27 آبان

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)روستای پشت رود شهرستان بم

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

28 آبان

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)روستای پشت رود شهرستان بم

غبارروبی مزار شهدای گمنام

30 آبان

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

تور بازدید دانش آموزی

26 آبان

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

کارگاه نقاشی و رنگ آمیزی

27 آّبان

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

نشست قصه گویی ویژه کودکان

28 آّبان

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

28 آّبان

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

تور بازدید دانش آموزی و برگزاری مسابقه نقاشی

25 آبان

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

بازدید دانش آموزان و برگزاری نشست کتابخوان

27آبان

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

نشست قصه گویی

28 آبان

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

خلاصه نویسی

30 آبان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه خاطره نویسی

25 آبان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی

26 آبان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

تور بازدید مدرسه

27 آبان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

  کارگاه جمع خوانی

28 ابان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس شعرخوانی

29 آبان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

نمایشنامه خوانی

30 آبان

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

25آبان

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

بازدید جمعی از دانش آموزان راهنمایی 17شهریور

26آبان

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

جلسه جمع خوانی کتاب

26آبان

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

بازدید مهدکودک و برگزاری جلسه قصه گویی

27آبان

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

بازدید جمعی از دانش آموزان دبستان شهید حسینی

27آبان

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

28 آبان

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

برگزاری جلسه هم اندیشی با اعضاء شاخص کتابخانه

 28آبان

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

25 آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

نشست با اعضاء شاخص کتابخانه

26آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

تور بازدید دانش آموزی

27آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

مسابقه نقاشی

28آبان ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

ویژه برنامه هفته کتاب

29آبان ساعت 10

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

بازدید مدارس

27 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

کارگاه داستان نویسی(داستان کوتاه)

27 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

تهیه روزنامه دیواری

28 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

مسابقه نقاشی

28 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

27 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست قصه گویی

28 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

تور بازدید

28 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

ونمایی و نقد کتاب "مسافر خرداد"

26 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

شعر خوانی

29 آبان

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

ویژه برنامه به مناسبت ولادت حضرت رسول (ص)

25 آبان

بيشتر
 [PageVisit]