با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه همکاری ها انجام شد؛ نشست اعضای شورای اسلامی شهرستان کرمان با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نشست اعضای شورای اسلامی شهرستان کرمان با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه همکاری ها با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در محل شورای اسلامی شهرستان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، در این نشست محمدرضا معین زاده میرحسینی، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرمان؛ محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و اعضای کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرستان کرمان حضور داشتند.

احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این دیدار، از کتابخانه ها به عنوان باشگاه های فرهنگی یاد کرد و اظهار داشت: اداره کل کتابخانه های عمومی آمادگی دارد در راستای راه اندازی کتابخانه های مشارکتی در شهرها، روستا و بخش های شهرستان مساعدت نماید. 

وفائی همکاری شورای اسلامی این شهرستان را در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی گامی مفید خواند و عنوان کرد: طرح یک ساعت مطالعه در استانداری و دفاتر ائمه جمعه، برگزاری نمایشگاه های کتاب، برگزاری نشست های کتاب خوان و ... از جمله برنامه های فرهنگی است که در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در حال اجراست و امکان برگزاری آن در شهرها، بخش ها و روستاهای شهرستان کرمان با همکاری شوراها وجود دارد.

محمدرضا معین زاده میرحسینی، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرمان نیز با اشاره به تعامل خوب اداره کل کتابخانه های عمومی با سایر دستگاه ها و بخش ها ، پیشنهاداتی در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرها، بخش ها و روستاهای شهرستان ارائه کردند.

گفتنی است دراین جلسه اعضای شورا و نمایندگان فرهنگی بخش های مرکزی، ماهان، جوپار، گلباف، راین، شهداد، زنگی آباد، باغین، چترود، اندوهجرد، فرح آباد و کاظم آباد ضمن تشریح فعالیت های فرهنگی، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص فعالیت های فرهنگی مربوط به شهر و بخش و روستاها را مطرح کردند.
بيشتر
 [PageVisit]