به منظور ساماندهی امور پژوهشي: شورای پژوهش ، آموزش و نوآوری اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان تشکیل شد به منظور ساماندهی امور پژوهشي و تسهیل روند انجام پژوهش در حوزه کتابخانه‌های عمومی و جلب مشارکت نیروهای متخصص برای انجام پژوهش درراستای بهبود کیفیت فعالیت‌های کتابخانه‌ای، شورای پژوهش ، آموزش و نوآوری اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان تشکیل شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی در اولین جلسه شورای پژوهش وآموزش اداره کل کتابخانه ها گفت: توسعه علمی وفرهنگی هرکشور بدون پرداختن به امرپژوهش میسر نخواهدشد.

وی افزود: کتابخانه های عمومی به عنوان مراکز اصلی گردآوری وسازماندهی منابع اطلاعاتی ، ابزار لازم را برای پژوهشگران وتوسعه پژوهش فراهم می کنند.

وی حمایت از پایان نامه ها ، برگزاری نشست و سخنرانی علمی ، مشارکت در طرح های ملی کتابخانه های عمومی و اجرای طرح های پژوهشی ، کاربردی از اصول کلی شورای پژوهش وآموزش اداره کل کتابخانه ها عنوان کرد.

دراین نشست 2 پایان نامه رسیده به دبیرخانه شورا مورد بررسی و حمایت قرار گرفتند.

درادامه جلسه هریک از اعضا به بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خود در خصوص اولویت ها و نیازهای پژوهشی و دوره های آموزشی مورد نیاز کتابداران استان پرداختند.

  
بيشتر
 [PageVisit]