برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته چهارم مردادماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته چهارم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

کرمان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه رنگ آمیزی ویژه خردسالان

۱۹ مرداد

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

ویژه برنامه به مناسبت عید سعید قربان

۱۹مرداد ساعت۸

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی شهرستان کرمان

مثنوی خوانی

۱۹مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی شهرستان کرمان

حافظ خوانی

۱۹مرداد  ساعت۸

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی شهرستان کرمان

حافظ خوانی

۱۹مرداد  ساعت۸

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

ویژه برنامه کتابخوانی با محوریت عید سعید قربان

۲۰ مرداد

کتابخانه امام حسن عسکری(ع) نگار

شهرستان بردسیر

نشست کتاب خوان

۲۰ مرداد

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) راور

برگزاری دومین کارگاه مشارکت اجتماعی ویژه نوجوانان

۲۰ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه خلاصه نویسی از کتاب «ابراهیم در آتش»

۲۰ مرداد

کتابخانه عمومی لسان العلماء

شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

جمع خوانی

۲۰ مرداد

کتابخانه عمومی ۱۷شهریور سیرجان

مسابقه نقاشی به مناسبت عید قربان

۲۰ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

 شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه خلاصه نویسی از کتاب «ابراهیم در آتش»

۲۰ مرداد

کتابخانه عمومی لسان العلماء

 شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

جمع خوانی

۲۰ مرداد

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

قصه گویی از کتاب «اسماعیل(ع)» برای کودکان 

۲۰ مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

قصه گویی

۲۰ مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه مشارکتی صالح امین شهرستان رابر

جمع خوانی دعای عرفه با حضور اعضای کتابخانه

۲۰ مرداد  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

قصه گویی از کتاب «داستان هایی از زندگی پیامبران»

۲۰ مرداد ساعت۹

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

 شهر بلورد شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی

۲۰ مرداد  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی مسجد جامع کرمان

نشست معرفی کتاب

۲۰مرداد  ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری کرمان

ویژه برنامه به مناسبت عید سعید قربان

۲۰مرداد ساعت۸

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

کلاس اموزش روانخوانی قرآن کریم

۲۰مرداد ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

قصه گویی

۲۰مرداد  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

جمع خوانی کتاب «حضرت ابراهیم(ع)»

۲۲ مرداد

کتابخانه امام حسن عسکری(ع) نگار

شهرستان بردسیر

قصه گویی با موضوع پیامبران

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) راور

کلاس نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی فیض کاشانی راور

جمع خوانی کتاب «ذبیح الله»

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

قصه گویی

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی لسان العلماء

شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

قصه گویی

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی ۱۷شهریور سیرجان

جمع خوانی

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

قصه گویی

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی لسان العلماء

شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

قصه گویی

۲۲ مرداد

کتابخانه عمومی امام زمان(عج) گلزار شهرستان بردسیر

کلاس آموزش کاردستی

۲۲ مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

شهر بلورد شهرستان سیرجان

قصه گویی

۲۲ مرداد  ساعت۱۲

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) لاله زار شهرستان بردسیر

شاهنامه خوانی

۲۲ مرداد  ساعت۹

کتابخانه عمومی ترابی موسوی

شهر زنگی آباد شهرستان کرمان

کلاس آموزش اوریگامی

۲۲مرداد  ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی شهرستان کرمان

قصه گویی از کتاب «اسماعیل(ع)»

۲۲مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

ایستگاه کاردستی

۲۳ مرداد

کتابخانه امام حسن عسکری(ع) نگار

شهرستان بردسیر

قصه گویی

۲۳ مرداد

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) راور

محفل ادبی

۲۳ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

جمع خوانی

۲۳ مرداد

کتابخانه عمومی ۱۷شهریور سیرجان

نشست معرفی کتاب «داستان زندگی پیامبران اولوالعزم علیه السلام»

۲۳ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

جمع خوانی

۲۳ مرداد

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

نمایشنامه خوانی از کتاب «چهارمی ها» ویژه نوجوانان

۲۳ مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ترابی موسوی

شهر زنگی آباد شهرستان کرمان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

۲۳ مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش

شهر فرح آباد شهرستان کرمان

قصه خوانی

۲۳مرداد  ساعت۹

کتابخانه عمومی یزدانی فرد کرمان

نشست کتاب خوان

۲۳مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ترابی موسوی

شهر زنگی آباد شهرستان کرمان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

۲۳مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی یزدانی فرد کرمان

نشست کتاب خوان

۲۳مرداد  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست شرح حکایات «منطق الطیر»

۲۳مرداد  ساعت۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

مثنوی خوانی

۲۳مرداد  ساعت۹

کتابخانه عمومی امام زمان(عج) گلزار شهرستان بردسیر

جمع خوانی و قصه گویی از کتاب «رستم و سهراب»

۲۴ مرداد

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع)

 روستای خنامان شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان

۲۴ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

گارگاه خلاقیت و کاردستی

۲۴ مرداد

کتابخانه عمومی لسان العلماء

شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوا

۲۴ مرداد

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

 شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

گارگاه خلاقیت و کاردستی

۲۴ مرداد

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

نشست معرفی کتاب «هدهد سفید» برای نوجوانان

۲۴ مرداد  ساعت۱۱

بيشتر
 [PageVisit]