مراسم توردیع و معارفه رئیس سابق اداره کتابخانه های عمومی منوجان تودیع و رئس جدید معارفه شد. طی حکمی حامد حاجب، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان منصوب و از زحمات حسن احمدی تقدیر شد. در مراسمی که صبح امروز با حضور ابراهیم کمالی ، معاون امور کتابخانه ها و همکاری های ؛ احمد رضاپور، مسئول حراست و مسئولین شهرستان برگزار شد طی حکمی حامد حاجب، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان منوجان منصوب و از زحمات حسن احمدی تقدیر شد.

 
بيشتر
 [PageVisit]