فیلم کوتاه کتابدار جنوب کرمان کلید خورد: «تابستان خوب» روایتی دیدنی از کتابخانه نهضت آباد رودبار جنوب کرمان «تابستان خوب» فیلمنامه کوتاه کتابدار جنوب کرمان و روایتی دیدنی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی به مرحله فیلمبرداری رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، «تابستان خوب» فیلمی کوتاه که به سفارش مجله «کتابخانه خوب» نهاد کتابخانه های عمومی کشور و به نویسندگی الهام شهداد نژاد، مسئول و کتابدار کتابخانه فاطمه الزهرا(س) در جنوب کرمان به مرحله فیلمبرداری رسید.

«تابستان خوب» روایتی دیدنی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی است که با هنرمندی اعضای کتابخانه امام محمد تقی(ع) روستای نهضت آباد رودبار جنوب و به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار اجرا شده است.

فیلمنامه «تابستان خوب» به معرفی تصویری ویژگی های بومی زندگی مردم روستا می پردازد و فعالیت های کتابخانه امام محمد تقی(ع) روستای نهضت آباد به خصوص فعالیت های بخش کودک را معرفی می کند.

الهام شهداد نژاد، مسئول و کتابدار کتابخانه فاطمه الزهرا(س) در خصوص این فیلنامه گفت: معرفی کتاب مربای شیرین، نوشته؛ هوشنگ مرادی کرمانی یکی از ویژگی های مهم این فیلنامه است که بچه های روستا می توانند با مخاطب قصه ارتباط موثری برقرار کنند.

گفتنی است موسسه فیلمبرداری ماهکان فیلم مسئولیت فیلمبرداری و کارگردانی این فیلم کوتاه را بر عهده دارد.
بيشتر
 [PageVisit]