1
ساعت کاری نیمه دوم سال 97 ساعت کاری نیمه دوم سال 97 به شرح ذیل اعلام شد:

       ساعت کاری کتابخانه ها در نیمسال دوم 1397


   قابل توجه کتابداران محترم :

بنا بر اعلام نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، ساعت کاری کتابخانه‌ها ، نظر به تغییر فصل ،  در شش ماهه دوم سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد .

1-ساعت کاری نوبت اول : 7:30 لغایت 13:30(ساعت کار پنجشنبه ها 7:30 لغایت 13)
2-ساعت کاری نوبت دوم: 12:30 لغایت 18:30
3-با توجه به تفاوت افق ، مدیران کل مجازند مشروط به رعایت سقف ساعت کاری موضوع بند های 1و2 این دستورالعمل ،حداکثر به میزان 30 دقیقه شروع یا خاتمه ساعات کاری اعلام شده را تغییردهند اما در هر صورت میزان ساعات کار باید ثابت بماند .
4 -ساعت کار نوبت دوم کتابخانه های عمومی با نظر مدیرکل استان مشروط به تامین نیروی انسانی مرد پس از غروب آفتاب حداکثر تا ساعت 21 قابل افزایش است .
5-در صورت درخواست اعضاء جهت افزایش ساعت کار کتابخانه مراتب را جهت طرح در کمیته ساعت کاری به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی اعلام نمایید .
6-با توجه به احتمال بروز برف و یخبندان ،در روزهایی که در برخی از شهرها ازسوی استانداری و یا فرمانداری تمامی ادارات تعطیل اعلام می گردد،‌ کتابخانه ها نیز تعطیل خواهند بود.
7-در روزهایی که از سوی آموزش و پرورش مدارس مقطع ابتدایی به دلیل یخبندان تعطیل شوند،‌بخش نابینایان کتابخانه ها نیز تعطیل و کتابداران این بخش بدون نیاز به استفاده از مرخصی ، تعطیل خواهند بود.
8 -در روزهایی که در برخی از شهرها به دلیل بروز حوادث جوی نظیر هجوم ریزگردها،‌ ادارات شهر از سوی استانداری تعطیل شوند؛ اداره کل و کتابخانه های نهاد نیز تعطیل خواهند بود.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 276