رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی استان الویت بندی و در برنامه های توسعه ای و تجهیز دیده می شوند در جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان پیرامون الویت بندی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی استان گفتگو شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، در نشست مدیرکل کتابخانه های عمومی با جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان مشکلات کتابخانه ها و تأمین بودجه لازم برای توسعه، تعمیر، تجهیز و بهره برداری از پروژ های کتابخانه‌ای استان بررسی شد.

وفایی، مدیرکل کتابخانه های استان در این جلسه اظهار داشت: استان کرمان 132 باب کتابخانه با زیربنایی حدود ۶۵ هزار متر مربع،  یک میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب و بیش از 130هزار عضو دارد که ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیت های فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی می باشد.

وفائی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه اعتبارات فعلی جهت هزینه های نگهداری کتابخانه ها و فضاهای مطالعه استان کافی نیست و ظرفیتهای قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار نیز به درستی محقق نمی شود.

وی در ادامه گفت: کتابخانه های عمومی، با تمرکز بر مباحث فرهنگی نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی، که تنها با افزایش سطح آگاهی عمومی مردم ممکن است، ایفا می کنند.

رودری، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان عنوان کرد: کتاب و کتابخوانی یکی از بخشهای پایه و زیربنایی است که آثار مثبت آن در فرهنگ و رفتارهای جامعه مشهود بوده و بسترساز بسیاری از فعالیت های اجتماعی است.

وی در راستای اعلام حمایت از کتابخانه ها گفت: لازم است برنامه ها، مسائل و مشکلات کتابخانه های استان اولویت بندی و در اختیار سازمان مدیریت قرار گیرند تا طی یک برنامه ریزی منطقی و براساس اولویت های تعریف شده در برنامه های توسعه ای دیده شوند.

استان در این مقوله با اهمیت، بر اساس شاخصهای تعریف شده و در چارچوب قوانین و مقررات، حداکثر همکاری را در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواهد نمود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: با توجه به اهمیت توسعه فرهنگ کتابخوانی، رسالت همه دستگاه ها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توجه به امر ترویج کتابخوانی و به ویژه توسعه فضاهای کتابخانه‌ای است.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 102