منو
50 برگزیده نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در زرند معرفی شدند
12 برگزیده نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در جیرفت معرفی شدند
۹برگزیده نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بافت معرفی شدند
برگزیدگان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان رابر معرفی شدند
برگزیدگان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان بردسیر معرفی شدند
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته پایانی مردادماه
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تجلی امید به آینده روشن و کتابخوان ایران بصیر و ولایت مدار است
برگزیدگان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمان معرفی شدند
مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی استان الویت بندی و در برنامه های توسعه ای و تجهیز دیده می شوند
برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته چهارم مردادماه
جزییات مشارکت مردمی در بخش‌های مختلف نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
مشارکت بیش از ۱ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
اجرای طرح یک ساعت مطالعه در استانداری
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته سوم مردادماه
از کتابخانه شبیه قلعه تا ملاقات با کتابدارِ نویسنده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد
مشارکت و هم‌افزایی در راستای ارتقا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان عنبرآباد برگزار شد
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته دوم مردادماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...