افتتاح کتابخانه نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان

نابینایان
گزارش تصویری افتتاح اولین کتابخانه گویای نابینایان استان کرمان
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 452