1
برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی هفته دوم آبان (12/8/97 لغایت 18/7/97) به گزارش کتابخانه های عمومی استان برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی هفته دوم آبان (12/8/97 لغایت 18/7/97) به شرح ذیل اعلام میگردد.
برنامه های هفتگی هفته دوم آبان ماه کتابخانه های عمومی استان کرمان
ردیف
برگزار کننده
نام برنامه
زمان
1
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
نشست کتابخوان
12 آبان ساعت 10
2
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
جمع خوانی کتاب با موضوعیت روز دانش آموز
14 آبان ساعت9
 
3
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
نمایشگاه کتاب به مناسبت روز دانش آموز
ایام هفته
 
4
کتابخانه عمومی امام علی النقی(ع) جوپار
جمع خوانی کتاب
12 آبان ساعت10
5
کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان
حافظ خوانی و شرح مثنوی
12 آبان ساعت 9
6
کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد
قصه گویی به مناسبت شهادت امام رضا(ع)
 
12 آبان ساعت10
7
کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد
جمع خوانی کتاب با موضوع زندگینامه ی پیامبر(ص)
 
13 آبان ساعت 9
 
8
کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد
قصه گویی با موضوع زندگینامه ی پیامبر(ص)
14 آبان ساعت 10
 
 
9
کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان
 
نشست نوجوان
12 آبان ساعت10
10
کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان
آموزش قرآن به نوسوادان
12آبان ساعت 8
11
کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان
تفسیر و مفاهیم قرآن کریم
12 آبان ساعت 9
12
کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان
نشست شرح حکایات منطق الطیر و مثنوی
15 آبان
ساعت 8
13
کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان کرمان
جمع خوانی کتاب
(هیچ کس جرئتش را ندارد)
14 آبان ساعت 9
14
کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان کرمان
نشست کتابخوان
14آبان ساعت 9
15
کتابخانه عمومی حاج ملا علی فرحبخش
حلقهصالحینوجمعخوانیکتابماه
13 آبان ساعت 10
 
16
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
نشست کتابخوان کتابخانه ای
14آبان ساعت 9
17
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
جمع خوانی کتاب معرفی شده ماه
14آبان ساعت10
18
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
برگزاری کلاس شاهنامه خوانی
15آبان ساعت 9
19
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
برگزاری باشگاه کتابخوانی
15آبان ساعت10
20
کتابخانه عمومی مرحوم  یزدانی فرد شهرستان کرمان
نمایشگاه کتب رضوی (ویژه شهادت امام رضا(ع))
15آبان
21
کتابخانه عمومی شهید قدوسی شهرستان کرمان
جمعخوانیکتاب
13آبان ساعت 9
22
کتابخانه عمومی شهید قدوسی شهرستان کرمان
نشستکتابخوانمدرسهای
15آبان ساعت 10
23
کتابخانه عمومی علامه حلی شهرستان کرمان
بازنماییکتاببهمناسبترحلتپیامبرشهادتامامحسنوامامرضا(ع)
13آبان
24
کتابخانه عمومی علامه حلی شهرستان کرمان
قصهخوانیکتابپیشوایصبروبردباری
ایام هفته
25
کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور
محفل ادبی به با موضوعامام رضا(ع)
15 آبان ساعت 9
26
کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور
نشست کتابخوان مدرسه ای
12 آبان ساعت 10
27
کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور
 
جمع خوانی از کتاب "عمه برم باباجونم رو ببوسم "
13 آبان ساعت 9
28
کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور
 
جمع خوانی از کتاب توجیح المسائل کربلا
14 آبان ساعت 9
29
کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد شهرستان رفسنجان
قصه خوانی
15آبان
ساعت16
30
کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد شهرستان رفسنجان
نمایشگاه کتاب به مناسبت رحلت پیامبراکرم (ص)
ایام هفته
31
کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد شهرستان رفسنجان
نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت امام رضا (ع )
ایام هفته
32
کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک
نشست کتابخوان مدرسه ای با همکاری دبستان معصومیه
15آبان ساعت10
33
کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک
قصه گویی کتاب " محمد مثل گل بود" تالیف غلامرضا حیدری ابهری" ویژه کودکان
15آبان ساعت10
34
کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک
کارگاه آ|موزشی روشهای مطالعه با همکاری دبیرستان شهید خدادایان
14آبان ساعت 7
35
کتابخانه حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان روستای خنامان
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت رحلت پبامبر،شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا (ع )
ایام هفته
36
کتابخانه حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان روستای خنامان
جمع خوانی کتاب محمدص مثل گل بود
15 آبان ساعت 16
37
کتابخانه عمومی
حبیب بن مظاهر شهرستان شهربابک
کتابخوانی وقصه گویی از کتاب پی تی کو...پی تی کو...(کتابخوان ماه آبان)
14آبان ساعت10
38
کتابخانه عمومی حبیب بن مظاهر شهرستان شهربابک
کتابخوانی وقصه گویی از کتاب محمد(ص) مثل گل بود(کتابخوان ماه آبان)به مناسبت 28صفر رحلت رسول اکرم(ص)
15 آبان ساعت10
39
کتابخانه عمومی حبیب بن مظاهر شهرستان شهربابک
نمایشگاه موضوعی کتاب به مناسبت رحلت رسول اکرم(ص) .شهادت امام حسن مجتبی(ع) وشهادت امام رضا(ع)
14 و 15 آبان
40
کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت
نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه تربیت به مناسبت
روز دانش‌آموز
12آبان ساعت 11
41
کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت
برگزاری مسابقه نقاشی روی پارچه در مراسم راهپیمایی 13 آبان
13آبان ساعت 9
42
کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت
نشست جمع خوانی + شعرخوانی ویژه رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام رضا(ع)
15آبان ساعت 16
43
کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت
بازدید دانش آموزان متوسطه دوره اول از کتابخانه به مناسبت روز دانش‌آموز
12آبان ساعت 9
44
کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت
شعرخوانی و قصه‌گویی ویژه کودکان در مرکز پیش‌دبستانی ستارگان کوچک به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن(ع)
15آبان ساعت 11
45
کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت
نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای به مناسبت روز دانش‌آموز
12 آبان  ساعت 10
46
کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک شهرستان جیرفت
نشست کتاب‌خوان به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع)
14 آبان ساعت 11
47
کتابخانه عمومی ولایت دلفارد شهرستان جیرفت
قصه‌گویی + شعرخوانی و نقاشی به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) و شهادت امام رضا(ع)
15 آبان ساعت 9
48
کتابخانه حضرت ابوالفضل (ع) مردهک شهرستان عنبرآباد
بازدید دانش آموزان از کتابخانه
13آبان ساعت 9
 
49
کتابخانه حضرت ابوالفضل (ع) مردهک شهرستان عنبرآباد
نشست کتابخوان مدرسه ای
12آبان ساعت 10
50
کتابخانه حضرت ابوالفضل (ع) مردهک شهرستان عنبرآباد
نشست کتابخوان کتابخانه به مناسبت شهادت امام رضا
15آبان ساعت 9
51
کتابخانه حضرت ابوالفضل (ع) مردهک شهرستان عنبرآباد
نصب پارچه نوشته به مناسبت شهادت امام رضا و رحلت پیامبر
15 آبان ساعت 8
52
کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
بازدید مدرسه به مناسبت روز دانش آموز
13آبان ساعت 10
53
کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
جمع خوانی از کتاب فهمیده رزمنده کوچک
13آبان ساعت 11
54
کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
حضور و مشکارکت دربرگزاری راهپیمایی 13آبان
13آبان ساعت 9
55
کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
نشست معرفی کتاب به مناسبت فرهنگ عمومی
14آبان ساعت 16
56
کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
کاردستی به مناسبت روز دانش آموز
13آبان ساعت11:30
57
کتابخانه عمومی سید جوادافصح هجری شهرستان رفسنجان
برگزاری مسابقه نقاشی نمایشگاه نقاشی در روز دانش آموز
13آبان ساعت10:30
58
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
برپایی نشست کتابخوان کتابخانه ای ویژه کودکان
12 آبان ساعت16
59
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
قصه گویی برای کودکان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
13آبان ساعت15
60
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
برگزاری نمایشگاه تازه های نشریات کودک در کتابخانه
 
 
14آبان ساعت10
61
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع امامان معصوم(ع) به مناسبت شهادت پیامبراکرم(ص)،امام حسن مجتبی(ع)،امام رضا(ع) و امام حسن عسکری(ع)
 
15آبان  ساعت10
62
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
قصه خوانی درمهد یگانه، شهرک امیراباد
12آبان
ساعت 11:15
63
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
جمع خوانی در مدرسه حضرت زینب
13آبان
ساعت11:45
64
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
نمایش کتاب های نو رسیده
 
14آبان
ساعت 8
65
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
نشست کتاب خوان کتابخانه ای با موضوع کتابخانه
15آبان
ساعت 9
66
کتابخانه عمومی
علامه مجلسی (ره) شهرستان رابر
نشست کتابخوان کتابخانه ای به مناسبت شهادت پیامبر اکرم(ص)- امام حسن مجتبی(ع)- امام رضا (ع)
 
14آبان
ساعت 15
67
کتابخانه مشارکتی
صالح امین هنزاء شهرستان رابر
برگزاری نشست قصه گویی ویژه شهادت امام رضا (ع)
15آبان
ساعت 10
68
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
بازنمایی کتب به مناسبت شهادت پیامبر اکرم(ص)- امام حسن مجتبی(ع)- امام رضا (ع)
ایام هفته
69
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت روز دانش آموز
14 آبان ساعت 9
70
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
کتابخوانی وقصه گویی از کتاب محمد(ص) مثل گل بود
15 آیان ساعت 16
71
 کتابخانه عمومیدکتر باستانی پاریزی سیرجان
تور بازدید دانش آموزان بمناسبت هفته پدافند غیرعامل
13 آبان
ساعت 11
72
کتابخانه عمومیدکتر باستانی پاریزی سیرجان
قصه گویی
14 آّبان
ساعت 15
73
کتابخانه عمومیدکتر باستانی پاریزی سیرجان
مسابقه نقاشی
15 آّبان
ساعت 10
74
کتابخانه عمومیآیت الله خامنه ایسیرجان
قصه خوانی
12 آّبان
ساعت 10
75
کتابخانه عمومیآیت الله خامنه ایسیرجان
مسابقه نقاشی
13 آّبان
ساعت 10
76
کتابخانه شهیدصفاری سیرجان
برپایی نمایشگاه کتاب باموضوع پدافندغیرعامل
12 آبان
ساعت 8
77
کتابخانه شهیدصفاری سیرجان
برگزاری نشست کتابخوان کتابخانه ای ویزه پدافند غیرعامل
13 آبان
ساعت 9
78
کتابخانه شهیدصفاری سیرجان
برگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای ویزه رحلت پیامبر (ص)
14آبان
ساعت 9
79
کتابخانه شهیدصفاری سیرجان
جمع خوانی کتاب تهاجم فرهنگی توسط دانش آموزان مدرسه بصیرت
12 آبان
ساعت 10
 
 
 
 
 
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 521