با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان: جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و به ریاست فرماندار کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، این جلسه که با حضور علی بابایی، فرماندار کرمان و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان، احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی؛ علی سلاجقه، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کرمان؛ مصطفی شمس الدینی پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان و جمعی از اعضا انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در محل فرمانداری برگزار شد.

علی بابایی، فرماندار کرمان با اشاره به اهمیت کتابخانه های عمومی در ارتقا شاخص های کتابخوانی عنوان کرد: تدوین شاخص های کتابخانه ای در سطح شهرستان و بهره گیری مستمر از ظرفیت انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان؛ در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی تاثیر قابل توجهی دارد.

وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی با اشاره به فعالیت فرهنگی کتابخانه ها اظهار داشت: اداره کل کتابخانه های عمومی، برنامه های متنوعی برای توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی دارد و در راستای تبدیل شدن کتابخانه های عمومی به مراکز فرهنگی گام برمی دارد و انجمن ها بازوی توانمندی در حمایت از کتابخانه های عمومی هستند.

وفائی، به ظرفیت خیرین اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به پراکندگی جمعیتی، مناطقی در سطح شهر فاقد کتابخانه است که می توان با مشارکت خیرین و بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی برای ساخت کتابخانه و سالن های مطالعه در این مناطق اقدام کرد.

مصطفی شمس الدینی پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گزارشی از فعالیت های انجام شده در کتابخانه های عمومی ارائه کرد و گفت: یکصد فعالیت فرهنگی در راستای ترویج کتابخوانی در کتابخانه های شهرستان برگزار شده است که موجب رشد شاخص عضو و امانت شده است.

در پایان اعضا پیشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه دادند.
 

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 155