در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی؛ برگزاری نشست ادبی در کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای زرند در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی ،نشست ادبی در کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای زرند با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زرند نشست ادبی کتابخانه آیت الله خامنه ای با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن داستان بسیج هنرمندان با حضور اعضای  کودک و نوجوان و بزرگسال در کتابخانه آیت الله خامنه ای زرند تشکیل شد.
در این نشست شرکت کنندگان آثارشان در بخش شعر و داستان را قرائت کردند و ایمان محمد آبادی، رئیس اداره ارشاد رفسنجان و شاعر فرهیخته و  بانو اسدی از شاعران نام آور زرندی به نقد و بررسی آثار پرداختند.
 در پایان برنامه ها هم از اعضای فعال ادبی کتابخانه آیت الله خامنه ای تقدیر و قصه گویی توسط خانم منتظری مسئول کانون پرورش فکری زرند با موضوع محرم انجام شد.
بيشتر
 [PageVisit]