نشست فرهنگی: تجهیز و توسعه بخش کرمان شناسی در کتابخانه های عمومی استان نشست فرهنگی جناب آقای وفائی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با جناب آقای گلاب زاده مدیر مرکز کرمان شناسی پیرامون تجهیز و توسعه بخش کرمان شناسی در کتابخانه های عمومی استان. نشست فرهنگی جناب آقای وفائی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با جناب آقای گلاب زاده مدیر مرکز کرمان شناسی پیرامون تجهیز و توسعه بخش کرمان شناسی در کتابخانه های عمومی استان.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 127