برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته دوم خردادماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته دوم خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

نام شهرستان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی مروه کرمان

آموزش قرآن به نوسوادان

11خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی مروه کرمان

تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

11خرداد ساعت9

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

حافظ خوانی

11خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

شرح مثنوی

11خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

نمایشگاه کتاب از آثار امام خمینی(ره)

13خرداد ساعت 8

کتابخانه عمومي مرحوم حسن ایرانمنش

برگزاری نشست کتابخانه ای

11خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومي مرحوم حسن ایرانمنش

بازنمایی کتب موجود  به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی (ره)

13خرداد ساعت 8

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان

جلسات ختم قرآن ویژه ماه مبارک

11 لغات 13خردادساعت 8

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان

نمایشگاه کتاب ازآثار امام خمینی (ره)

11خرداد ساعت 4

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش فرح آباد

جزء خوانی قرآن

11لغایت 13 خردادساعت8

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

جمع خوانی کتب جشنواره رضوی ویژه کودکان

12خردادساعت 9

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

نمایشگاه کتاب به مناسبت 14 و 15 خرداد

12 خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

قصه گویی

12 خرداد ساعت8

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

11 خردادساعت10

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

معرفی کتاب سیره امام خمینی (ره)

13 خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد

برگزاری کارگاه آموزش تفسیرقرآن کریم

11خرداد ساعت 16

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد

نمایشگاه کتاب آثار امام خمینی (ره) به مناسبت سالروز رحلت امام(ره)

13خرداد ساعت 8

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

معرفی کتاب قناعت و ساده زیستی نوشته رسول سعادتمند

13 خرداد ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

قصه گویی از کتب جشنواره بزرگ رضوی

11خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی مشارکتی صالح امین شهرستان رابر

قصه گویی پیرامون شخصیت وزندگی امام خمینی(ره)

13خرداد ساعت 10

کتابخانه حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان روستای خنامان

جمع خوانی کتاب کبوترها و آهوها

12خرداد

کتابخانه حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان روستای خنامان

نمایشگاه کتاب از کتاب های مرتبط با امام خمینی (ره)

11خرداد لغایت 13خرداد

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهر جیرفت

قصه گویی با موضوع  فلسطین برای کودکان عضو کتابخانه

11 خرداد  ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهر جیرفت

ویژه برنامه «قرائت یک جزء از قرآن کریم»

12 خرداد ساعت 9

کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز

ویژه برنامه «قرائت یک جزء از قرآن کریم»

11 خرداد  ساعت 11

کتابخانه عمومی ولایت دلفارد

ویژه برنامه «قرائت یک جزء از قرآن کریم»»

11 خرداد  ساعت 10

کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک

ویژه برنامه «قرائت یک جزء از قرآن کریم»»

11 خرداد  ساعت 12

کتابخانه عمومی مرحوم فاطمی ساردوئیه

ویژه برنامه «قرائت یک جزء از قرآن کریم»»

12 خرداد ساعت 9

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

ایستگاه  نقاشی رضوی

11خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

تهیه روزنامه دیواری با محوریت امام (ره)

12خرداد

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نمایش موضوعی کتاب با محوریت امام (ره) ویژه رده سنی کودک و نوجوان

13خرداد

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

قرائت قران

11 خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان

13 خرداد ساعت 9

بيشتر
 [PageVisit]