برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

کرمان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی مروه کرمان

آموزش قرآن به نوسوادان

21 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی مروه کرمان

تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

21 اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست شرح حکایات منطق الطیر

25 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست ادبی بوستان

25 اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

حافظ خوانی

21 اردیبهشت ساعت 8

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

شرح مثنوی

21ردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

شاهنامه خوانی

25 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی امام علی نقی(ع) جوپار

نشست کتاب خوان مدرسه ای

24 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی امام علی نقی(ع) جوپار

قصه های شاهنامه

25 اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی شهید مطهری کرمان

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

25 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید باهنر کرمان

اولین نمایش نامه خوانی کتابخانه با موضوع دفاع مقدس از نمایش ما زنده ایم نویسنده کریم عظیمی

24 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان

بزرگداشت فردوسی

25 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان

جلسات ختم قرآن ویژه ماه مبارک

26-21 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی 9دی اختیارآباد

نشست کتاب خوان

23 اردیبهشت ساعت 12

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش فرح آباد

جمع خوانی کتاب ماه

22 اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش فرح آباد

قصه خوانی ویژه کودکان

26 اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

شاهنامه خوانی به مناسبت بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی

25 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

نمایشگاه کتاب به مناسبت ماه رمضان

ایام ماه رمضان

کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد کرمان

نمایشگاه کتاب به مناسبت ماه رمضان

27 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی مسجد النبی کرمان

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

25 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

جمع خوانی کتاب ماه

21 اردیبهشت ساعت8

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

نقد کتاب  امام علی )ع(

23 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

قصه گویی ویژه کودکان

22 اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

شاهنامه خوانی  ویژه کودکان

24 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

نشست قصه گویی از کتاب"هشت قصه از امام جواد(ع)"

22 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

نشست معرفی کتاب پرواز با نماز

23 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

نشست معرفی قصه های قرآ|نی ویژه کودکان

24 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

نشست  کتابخانه ای ویدیویی جشنواره رضوی

26 اردیبهشت

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب" درسهایی از زندگانی زنان نامدار در قرآن و حدیث و تاریخ

25 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی

25 اردیبهشت

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

نشست کتاب خوان از کتابهای فردوسی

22 اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) شهرستان رودبارجنوب

نمایشگاه کتاب از کتب جشنواره رضوی

23 اردیبهشت

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی

25 اردیبهشت

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

مسابقه نقاشی

24 اردیبهشت ساعت11

کتابخانه امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

نشست کتاب خوان مدرسه ای

23 اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

کلاس قصه گویی

22اردیبهشت 10صبح

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

قصه خوانی کتاب  " 8 قصه از امام جواد (ع)"

24 اردیبهشت

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهر پاریز شهرستان سیرجان

شاهنامه خوانی

25اردیبهشت

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

نشست قصه گویی

22 اردیبهشت

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

24 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

جمع خوانی

26 اردیبهشت

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهر بلورد شهرستان سیرجان

کارگاه قصه گویی

2 اردیبهشت ساعت11

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهر بلورد شهرستان سیرجان

نشست جمع خوانی کتاب

23 اردیبهشت ساعت15

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی

21 اردیبهشت

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه تکمیل داستان

22 اردیبهشت

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه جمع خوانی

23 اردیبهشت

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

24 اردیبهشت

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس قصه گویی

25 اردیبهشت

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد شهر نجف شهر شهرستان سیرجان

گارگاه خلاقیت و کاردستی

26 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ی شهید حسینی

22 اردیبهشت

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای ویژه ی زنان خانه دار

24 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

نشست شاهنامه خوانی در مدرسه

25 اردیبهشت

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

معرفی و نمایش کتاب با موضوع حضرت خدیجه(س)

23 اردیبهشت

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

برگزاری جلسه هم اندیشی سفیران جشنواره رضوی

22 اردیبهشت

ساعت 13

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

بازدید مهدکودک از کتابخانه

24 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

برگزاری کلاس قصه گویی با موضوع معرفی حضرت خدیجه کبری (س) ویژه کودکان

24 ا ردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

برگزاری جلسه  شاهنامه خوانی ویژه کودکان و نوجوانان به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

25  اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره) شهرستان رابر

برگزاری جلسه آشنایی نوجوانان عضو کتابخانه معرفی کتاب با حکیم عمر خیام  در قالب معرفی کتاب

25  اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه مشارکتی صالح امین هنزاء

برگزاری کلاس قصه گویی با موضوع معرفی حضرت خدیجه کبری (س) ویژه کودکان

24 ا ردیبهشت ساعت 10

کتابخانه مشارکتی صالح امین هنزاء

برگزاری جلسه  شاهنامه خوانی ویژه کودکان و نوجوانان به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

25  اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان روستای خنامان

جمع خوانی کتاب امام رضا (ع) برای کودکان

25 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان روستای خنامان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

24 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی  شهید اسماعیل زاده شهرستان رفسنجان روستای دقوق آباد

نمایشگاه کتاب ویژه ماه مبارک رمضان

21 اردیبهشت

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده شهرستان رفسنجان روستای دقوق آباد

نشست کتاب خوان مدرسه ای

23 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده شهرستان رفسنجان روستای دقوق آباد

برگزاری جشن الفبا دبستان امام جعفرصادق(ع)

25 اردیبهشت

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرجیرفت

قصه گویی و شعرخوانی کتب کودک جشنواره رضوی در مهدکودک مادر

21 اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرجیرفت

نشست کتاب خوان به مناسبت بزرگداشت فردوسی

25 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی غدیر شهرجبالبارز

جلسه قرائت و تفسیر قرآن ویژه بانوان عضو کتابخانه

22 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی غدیر شهرجبالبارز

جمع خوانی کتب جشنواره رضوی

24 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید بهشتی روستای دهبکری شهرستان بم

نشست قصه گویی در مهد کودک

21 اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی شهید بهشتی روستای دهبکری شهرستان بم

قرائت دعای جوشن صغیر در کتابخانه

22 اردیبهشت

کتابخانه عمومی شهید بهشتی روستای دهبکری شهرستان بم

جمع خوانی قرآن کریم

23 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید بهشتی روستای دهبکری شهرستان بم

شاهنامه خوانی

24 اردیبهشت

کتابخانه عمومی شهید بهشتی روستای دهبکری شهرستان بم

نشست کتاب خوان به مناسبت وفات حضرت خدیجه(س)

25 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

تور بازدید مدرسه همایون از کتابخانه

21 اردیبهشت

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

22 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست تلاوت قرآن کریم

26 اردیبهشت

کتابخانه عمومی ن والقلم روستای بهاءآباد شهرستان زرند

نشست جمع خوانی راز آن بوی شگفت

22 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی ن والقلم روستای بهاءآباد شهرستان زرند

قصه گویی  از کتاب 8 قصه امام جواد (ع)

23 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی ن والقلم روستای بهاءآباد شهرستان زرند

نشست کتاب خوان کتابخانه ای

24 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی ن والقلم روستای بهاءآباد شهرستان زرند

شعرخوانی با اعضا کتابخانه

25 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

جمع خوانی از کتاب ماه صفا و پاکی

21 اردیبهشت

کتابخانه سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

شاهنامه خوانی

23 اردیبهشت

کتابخانه سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نمایش کتاب به مناسبت گرامیداشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

 25 اردیبهشت

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

قصه خوانی برای بچه های کلاس اول و دوم  دبستان حضرت زینب(س)

21 اردیبهشت ساعت 9

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 231