منو
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته پایانی آبان‌ماه
موفقیت کتابداران در کتابخانه حاصل کار گروهی است
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته سوم آبان‌ماه
از فرزندان ممتاز کارکنان کتابخانه های عمومی کرمان تجلیل شد
تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان کتابخانه های عمومی کرمان
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته دوم آبان ماه
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته نخست آبان‌ماه
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان رفسنجان برگزار شد
سفر یکروزه مدیرکل کتابخانه های عمومی به شهرستان رفسنجان
 برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته ‌پایانی مهر و روزهای ابتدایی آبان‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته چهارم مهرماه
فوت همکار گرامی خانم مهناز رنجبر، کتابدار کتابخانه شهید صدر بردسیر
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته سوم مهرماه
ترویج ارزش‌های دفاع مقدس؛ از رسالت های فرهنگی کتابخانه های عمومی
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته دوم مهرماه
یک ساعت مطالعه ویژه مدیران و روسای ادارات شهرستان زرند
برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته نخست مهرماه
برنامه های کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته پایانی شهریورماه
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمان با امام جمعه راور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...