تماس بامدیرکل
سه‌شنبه 6 فروردين 1398 ارتباط با سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی -مصطفی شمس الدینی پور-
تلفن: 03432266112
دورنگار: 03432228086
نشاني: بلوار فردوسی روبروی تکیه عباسعلی کدپستی:7613743717

 
تعداد بازديد اين صفحه: 263