مشخصات متقاضیان
مشخصات
نام ونام خانوادگی
سال تولد
ارائه دهنده(کتابدار،نویسنده،فعال رسانه ای،عضو و...
درصورت کتابداربودن کتابخانه محل خدمت
رشته ومدرک تحصیلی
تلفن ثابت
تلفن همراه
نام شهرستان
اسکن عکس
نام کتاب
نام نویسنده/مترجم
ناشر/سال نشر/محل نشر
موضوع اصلی کتاب
رده کتاب
موضوع فرعی کتاب
فایل معرفی کتاب(300تا500کلمه)