برنامه فرهنگی هفتگی برنامه‌های هفته دوم بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمان کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در دومین هفته بهمن‌ماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.

برنامه‌های هفته دوم بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمان

کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در دومین هفته بهمن‌ماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.

کرمان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) رودبارجنوب

مسابقه نقاشی

 ۶ بهمن

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) رودبارجنوب

مسابقه مکتوب کتابخوانی در دبیرستان پسرانه پیامبر رحمت

 ۸ بهمن

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) رودبارجنوب

جمع خوانی از کتاب «بگو به جان امام»

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبیرستان زینب کبری(س)

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

جمع خوانی از کتاب «آدم کوچک و خواب های بزرگ» در مدرسه ابتدایی شهید غلامرضا سالاری

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی امام محمد تقی(ع) نهضت آباد شهرستان رودبارجنوب

شاهنامه خوانی ویژه بخش کودک

۱۱ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مفتح کرمان

نشست ادبی (شرحی بر مثنوی)

 ۹ بهمن  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۰

ماهان کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان

پخش فیلم داستانی ویژه کودکان

 ۹ بهمن  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ۹ دی شهر اختیارآباد

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۶ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۹ دی شهر اختیارآباد

قصه گویی و نقاشی ویژه کودکان

 ۸ بهمن  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

جمع خوانی

 ۷ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

نشست کتاب خوان ویژه انقلاب اسلامی

 ۱۱ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

حافظ خوانی

 ۶ بهمن  ساعت ۸

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

نشست مثنوی

 ۶ بهمن  ساعت ۸

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

جمع خوانی

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین

شاهنامه خوانی

 ۹ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین

کلاس رنگ آمیزی و نقاشی

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۸ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست ادبی «شرح بوستان»

 ۱۰ بهمن  ساعت ۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست ادبی با محوریت کتاب منطق الطیر

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست نقد و بررسی کتاب

 ۶ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

کلاس تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

 ۶ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

کلاس آموزش قرآن کریم به نوسوادان

 ۶ بهمن  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مروه کرمان

جمع خوانی

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

کلاس کاردستی ویژه کودکان

 ۹ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد

قصه گویی ویژه کودکان

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد

کلاس کاردستی (ماسک سازی)

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد

مسابقه نقاشی

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم نیک نفس بافت

تور بازدید از کتابخانه

 ۶ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم نیک نفس بافت

مسابقه نقاشی در مدرسه ابتدایی ۱۳ آبان

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم نیک نفس بافت

تور بازدید از کتابخانه

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم نیک نفس بافت

مسابقه نقاشی در مدرسه ابتدایی ۱۳ آبان

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مرعشی نجفی شهر بزنجان بافت

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۸ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید دستغیب بافت

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی  شهید دستغیب بافت

برپایی نمایشگاه نقاشی «آسمانی ها» از آثار اعضای کتابخانه

 ۸ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه  عمومی شهید دستغیب بافت

کلاس کاردستی

 ۱۰ بهمن  ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید دستغیب بافت

قصه گویی + شعر خوانی

 ۹ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد نجف شهر شهرستان سیرجان

کارگاه رنگ آمیزی

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد نجف شهر شهرستان سیرجان

قصه گویی

 ۶ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد نجف شهر شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان

 ۸ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد نجف شهر شهرستان سیرجان

مسابقه نویسندگی

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد نجف شهر شهرستان سیرجان

کلاس روانخوانی

  ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

قصه گویی

۱۱ بهمن

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سیرجان

تور بازدید از کتابخانه

۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سیرجان

نشست کتاب خوان

۹ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

جمع خوانی

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهر زیدآباد شهرستان سیرجان

قصه گویی

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی المهدی(عج) سیرجان

نشست کتاب خوان

 ۷ بهمن  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی المهدی(عج) سیرجان

قصه گویی

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ۱۷ شهریور

سیرجان

کارگاه نقاشی

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سیرجان

نشست کتاب خوان

 ۳ بهمن

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

شهر بلورد شهرستان سیرجان

جمع خوانی

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

شهر بلورد شهرستان سیرجان

تور بازدید از کتابخانه

 ۸ بهمن  ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

شهر بلورد شهرستان سیرجان

جمع خوانی

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

نشست کتاب خوان

 ۷ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

قصه گویی

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

جمع خوانی

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۶ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) سیرجان

زنگ کتابخوانی

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) سیرجان

مسابقه کتابخوانی

 ۷ بهمن  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) سیرجان

قصه گویی

 ۹ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) سیرجان

مسابقه نقاشی

 ۹ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی

شهر پاریز شهرستان سیرجان

تور بازدید از کتابخانه

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی

شهر پاریز شهرستان سیرجان

کارگاه کاردستی

 ۸ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای

روستای پسوجان شهرستان سیرجان

کارگاه نقاشی

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهداء شهرستان عنبرآباد شهرستان کرمان

نشست معرفی کتاب

 ۶ بهمنن

کتابخانه عمومی شهداء شهرستان عنبرآباد شهرستان کرمان

نشست کتاب خوان

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی شهداء شهرستان عنبرآباد شهرستان کرمان

جمع خوانی

  ۸ بهمن

کتابخانه عمومی شهداء شهرستان عنبرآباد شهرستان کرمان

جمع خوانی

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی شهداء شهرستان عنبرآباد شهرستان کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی ابوالفضل(ع) شهرستان عنبرآباد استان کرمان

نشست کتاب خوان

 ۶ بهمن

کتابخانه عمومی ابوالفضل(ع) شهرستان عنبرآباد استان کرمان

جمع خوانی کتاب  «موهای تو خانه ماهی هاست»

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی ابوالفضل(ع) شهرستان عنبرآباد استان کرمان

قصه گویی

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی ابوالفضل(ع) شهرستان عنبرآباد استان کرمان

تور بازدید از کتابخانه

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

ویژه برنامه «ساعتی با کتاب و کتابخوانی» در سرای سالمندان

۷ بهمن

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

نشست معرفی کتاب «آیین همسرداری» ویژه زنان خانه دار

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری شهرستان بم

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

حضور در مدرسه محراب و برگزاری نشست قصه گویی

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

نشست معرفی کتاب «رمان تیک» ویژه نوجوانان

 ۸ بهمن  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

شاهنامه خوانی

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

نشست معرفی کتاب «کریمانه» ویزه اعضا جوان و بزرگسال

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی رفسنجان

قصه گویی

 ۸ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

تور بازدید از کتابخانه

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی رفسنجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۱۰ بهمن  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) شهربابک

قصه گویی کتاب «میمون و لاک پشت»

 ۷ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) شهربابک

نشست معرفی و جمع خوانی «خواهران تاریک»

 ۸ بهمن  ساعت ۸

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) شهربابک

نشست کتاب خوان + ‌نشست معرفی کتاب

 ۱۰ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده

شهرستان رفسنجان روستای دقوق آباد

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۶ بهمن

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده

شهرستان رفسنجان روستای دقوق آباد

جمع خوانی کتاب «فقط دختر بابا»

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی شهید اول کوهبنان

نشست کتاب خوان

 ۸ بهمن  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید اول کوهبنان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۹ بهمن  ساعت ۷

کتابخانه عمومی شهید اول کوهبنان

کارگاه کاردستی

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی شهید اول کوهبنان

ایستگاه نقاشی

۱۱ بهمن

کتابخانه عمومی شهید اول کوهبنان

جمع خوانی

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی امام علی(ع) کیانشهر

کارگاه کاردستی

۱۱ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مدنی جیرفت

تور بازدید از کتابخانه

 ۶ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مدنی جیرفت

نشست کتاب خوان

 ۹ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز

شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز

شهرستان جیرفت

قصه خوانی ویژه کودکان

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی مالک اشتر شهر بلوک

شهرستان جیرفت

کلاس کاردستی با زباله های بازیافتی

 ۷ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی مالک اشتر شهر بلوک

شهرستان جیرفت

قصه خوانی و شعرگویی ویژه کودکان

 ۱۱ بهمن

کتابخانه عمومی ولایت دهستان دلفارد

شهرستان جیرفت

کلاس نقاشی با موضوع  انقلاب اسلامی ویژه کودکان عضو کتابخانه

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم فاطمی شهر ساردوئیه شهرستان جیرفت

کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه های قرآنی

 ۸ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم فاطمی شهر ساردوئیه شهرستان جیرفت

کارگاه آموزش مهارت های زندگی ویژه بانوان خانه دار

۱۱ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) منوجان

شاهنامه خوانی

 ۸ بهمن

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) منوجان

نشست کتاب خوان

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) منوجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

مسابقه روزنامه دیواری با موضوع «امام(ره) و انقلاب اسلامی»

 ۶ بهمن

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

تو بازدید از کتابخانه

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

تور بازدید از کتابخانه

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست معرفی کتاب «وصل خوبان»

 ۷ بهمن  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست معرفی کتاب «بگو به جان امام»

  ۹ بهمن  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

کارگاه نقاشی

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند

جمع خوانی کتاب «موهای تو خانه ماهی هاست»

 ۹ بهمن  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند

نشست معرفی کتاب «امام آمد» در دبیرستان شاهد

 ۱۰ بهمن  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای خانوک شهرستان زرند

نشست کتاب خوان مدرسه ای

 ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهدای خانوک شهرستان زرند

قصه گویی در مهد کودک شمیم قرآن

 ۸ بهمن

کتابخانه عمومی شهدای خانوک شهرستان زرند

جمع خوانی کتاب «سرزمین ایران سرزمین ایمان»

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی ن والقلم روستای بهاءآباد شهرستان زرند

قصه گویی

 ۸ بهمن

کتابخانه عمومی ن والقلم روستای بهاءآباد شهرستان زرند

مسابقه نقاشی 

 ۹ بهمن

کتابخانه عمومی ن والقلم روستای بهاءآباد شهرستان زرند

جمع خوانی از کتاب «موهای تو خانه ماهی هاست»

  ۱۰ بهمن

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر بم

تور بازدید از کتابخانه

 ۷ بهمن

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر بم

جمع خوانی در دبستان دخترانه حضرت زینب(س)

 ۹ بهمن

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 588