تمدید شد: مسابقه بزرگ کتابخوانی آسمانی ها در کتابخانه های عمومی سراسر استان کرمان تمدید شد. مهلت شرکت در مسابقه بزرگ کتابخوانی آسمانی ها در کتابخانه های عمومی سراسر استان کرمان تا 15 اسفند ماه تمدید شد.

مهلت شرکت در مسابقه بزرگ کتابخوانی آسمانی ها در کتابخانه های عمومی سراسر استان کرمان تا 15 اسفند ماه تمدید شد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 290