گزارش تصویری: اجرای طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شهید صفاری سیرجان با اجرای طرح کتابخانه گردی علاقه مندان و مسئولان از کتابخانه عمومی شهید صفاری سیرجان بازدید کردند.
image_2019_3_10-11_2_29_143_nra.jpg image_2019_3_10-11_4_1_310_UxB.jpg
image_2019_3_10-11_1_34_905_LPS.jpg image_2019_3_10-10_58_52_63_bVg.jpg
image_2019_3_10-11_0_43_419_3n2.jpg image_2019_3_10-10_59_25_170_I5G.jpg
image_2019_3_10-11_0_15_275_i3j.jpg image_2019_3_10-10_59_35_287_WYe.jpg
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 746