1
آزمون نهایی دوره آموزش مجازی مدیریت کتابخانه های تک کتابدار آخرین مهلت ارائه تکلیف چهارم، پروژه‌نهایی وبرگزاری آزمون نهایی دوره آموزش مجازی مدیریت کتابخانه های تک کتابدار اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، آزمون نهایی دوره آموزش مجازی مدیریت کتابخانه‌های تک‌کتابدار در روز ۱۹ شهریورماه ۹۷ برگزار می شود. بر این اساس  آخرین مهلت ارائه تکلیف چهارم ۱۳ شهریورماه، و آخرین مهلت ارائه پروژه نهایی ۱۷ شهریورماه، خواهد بود. همچنین در روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریورماه شرکت کنندگان می توانند نسبت به تکمیل کاربرگه نظرسنجی دوره در سامانه آموزشی اقدام کنند.

گفتنی است، محتوای آزمون نهایی شامل خلاصه دروس ۱ تا ۹ (که ۱۱ شهریورماه در سامانه آموزش بارگذاری می شود) و همچنین محتوای دروس ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ (به طور کامل) است. زمان آزمون از ساعت ۹ الی ۱۷ خواهد بود و شرکت در آن منوط به تکمیل کاربرگه نظرسنجی است که از طریق سامانه آموزش در دسترس قرار می گیرد. شرکت کنندگان با دریافت ۶۰ درصد از کل نمره، موفق به دریافت گواهینامه این دوره آموزشی خواهند شد.


بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 106