تكريم

تكريم1

تكريم95

تكريم951

تكريم كرمان1

ببب

تكريم كتابدار

يسي

تتنت

دسته جمعي
گزارش تصویری مراسم تکریم مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی کرمان
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1426