شاهرحمانی
طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان منصوب شد. طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور زهره شاهرحمانی به عنوان معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان منصوب شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 561