1
در راستای فرهنگ کتاب و کتابخوانی: دومین جلسه انجمن کتابخانه عمومی بخش کوهساران برگزار شد دومین جلسه انجمن کتابخانه عمومی بخش کوهساران شهرستان راور با حضور بخشدار و سایر اعضای انجمن در محل بخشداری کوهساران برگزار شد
کمالی، بخشدار کوهساران برگزاری جلسات انجمن کتابخانه های عمومی را گامی در راستای اهداف فرهنگی عنوان نمود.
 وی در ادامه گفت: کمیته بررسی و شناسایی روستاهای دوستدار کتاب، روستای حرجند را به عنوان روستای دوستدار کتاب معرفی و جلسه توجیهی برای دهیاران را در دستور کار قرار داد.
منوچهری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی راور عنوان کرد: هدف از مطالعه وگسترش فرهنگ کتابخوانی تنها با بیشتر کتاب خواندن محقق نمی شود بلکه آنچه در این زمینه مهم است افزایش سطح بینش و تفکر مردم است.
منوچهری اظهار داشت: هم اندیشی و همیاری اداره کتابخانه های عمومی با اداره ارشاد در برگزاری جام باشگاه های کتابخوانی در اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی موثر خواهد بود.
پژوهش، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرانجمن از اجرای فعالیت های فرهنگی توسط روحانیون و برگزاری کلاس های اموزشی با همکاری کانون مساجد در کتابخانه ها خبر داد.
در پایان کمالی یادآور شد: به منظور اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تمام دستگاه های متولی باید در کنار هم به مسائل فرهنگی بپردازند.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 442