1
با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان کارگاه «آشنایی با فرایند رف‌خوانی و وجین منابع اطلاعاتی» در کرمان برگزار شد کارگاه توجیهی «آشنایی با فرایند رف‌خوانی در نرم‌افزار سامان و وجین منابع اطلاعاتی» با حضور رابطین رف خوانی شهرستانها در محل اتاق جلسات اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه ها، محمد جواد حسین زاده مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در کارگاه توجیهی رف خوانی گفت: وجین یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت و کارایی کتابخانه هاست که با هدف روزآمد کردن منابع، شناسایی کتب مشمول طرح وجین، کنترل و هدایت رشد وتناسب موضوعی منابع کتابخانه و خروج منابع نامناسب و بدون مخاطب اجرا می شود.
 وی افزود: وجین منابع اطلاعاتی باعث حیات ورشد مجموعه کتابخانه همانند یک ارگانیسم زنده است و ایجاد شرایط دسترسی به منابع مفید با وجین منابع غیر روزآمد و غیر ضروری، استفاده بهینه از فضای کتابخانه ها، شناسایی منابع نیازمند جایگزینی، صحافی و تعمیر وآگاهی از نقط ضعف مجموعه منابع کتابخانه از ضروریات انجام وجین در کتابخانه هاست.
  حسین زاده گفت: فرایند رف‌خوانی به ترتیب در کتابخانه‌ها و بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص شده، آغاز خواهد شد و کیفیت و دقت در انجام کار، لازمه فرایند رف‌خوانی است که با تلاش و همت کتابداران محقق خواهد شد.
 در ادامه مجتبی پور حبیبی رئیس اداره کتابخانه های عمومی اداره کل افزود: با انجام این مرحله از فرایند رف‌خوانی، آمار موجود در نرم‌افزار سامان اعم از موجودی منابع، مفقودی‌ها، وجین شده‌ها و کتاب‌های برنگشته، اصلاح خواهد شد.
وی در خصوص الزامات و پیش‌نیازهای رف‌خوانی گفت: در گام نخست لازم است داده‌های موجود در نرم‌افزار مدیریت کتابخانه اصلاح شود، چراکه برای انجام رف‌خوانی سیاهه موجودی کتابخانه با داده‌های موجود در نرم‌افزار تطبیق داده خواهد شد؛ حذف بخش‌های زائد، مرتب‌سازی صحیح منابع کتابخانه بر اساس شماره راهنما، بررسی بارکدها و چاپ مجدد بارکدهای مخدوش و ناخوانا، از ضروریات انجام فرایند رف‌خوانی است.
 
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 485