1
برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی هفته سوم آبان به گزارش کتابخانه های عمومی استان برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی هفته سوم آبان (19/8/97 لغایت24/7/97) به شرح ذیل اعلام میگردد.
برنامه های هفتگی هفته سوم آبان ماه کتابخانه های عمومی استان کرمان
ردیف
برگزار کننده
نام برنامه
زمان
1
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
بازدید دانش آموزان
21آبان ساعت10
2
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
بلند خوانی مجموعه کتب فرانکلین
22 آبان ساعت 9
 
3
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
کلاس قصه
23 آبان ساعت 10
 
4
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
مسابقه نقاشی
23 آبان ساعت 11
5
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
آموزش کاردستی
24آبان ساعت 9
6
کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان
برگزاری مسابقه پیامکی یک جمله از بهترین کتاب که خوانده ام
ایام هفته
7
کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین
نشست کتابخوان کتابخانه ای
آیان ساعت 1023
8
کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین
نشست کتابخوان مدرسه ای
22 آبان ساعت 10
9
کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان کرمان
نشست کتابخوان کتابخانه ای
آبان ساعت 923
10
کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان
نشست کتابخوان
21 آبان ساعت 9
11
کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان
نشست کتابخوان
23 آبان ساعت 10
12
کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان کرمان
جمع خوانی
آبان ساعت 923
13
کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان کرمان
معرفی کتب داستان
آبان ساعت 1021
14
کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان کرمان
جمع خوانی کتاب محمد(ص) مثل گل بود
آبان ساعت 1024
15
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
برگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای
21آبان ساعت 9
16
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی در مدرسه
آبان ساعت 719
17
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
تقدیر از خردسال ترین و مسن ترین عضو کتابخانه
آبان ساعت 1020
18
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
تجلیل از اعضای فعال کتابخانه
آبان ساعت 1020
19
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
اجرای طرح با یاوران کتاب (تعامل با مدارس و مهد کودک ها و بازدید از کتابخانه)
آبان ساعت 923
20
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
بازنمایی کتب امام حسن عسکری(ع) و امام مهدی(عج)
آبان ساعت 1024
21
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
برگزاری مراسم شعر خوانی
24 آبان
22
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان کرمان
نقد کتاب از نویسندگان و شعرای کرمانی
آبان ساعت 923
23
کتابخانه عمومی امام موسی بن جعفر(ع) باغین
برگزاری نشست کتابخوان
آبان ساعت 1021
24
کتابخانه عمومی ترابی موسوی شهرستان کرمان
برگزاری نشست کتابخوان
22 آبان ساعت 9
25
کتابخانه عمومی ترابی موسوی شهرستان کرمان
برگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای
22 آبان ساعت 10
26
کتابخانه عمومی ترابی موسوی شهرستان کرمان
جمع خوانی
24 آبان ساعت 10
27
کتابخانه عمومی ترابی موسوی شهرستان کرمان
جلسه نقد و بررسی کتاب
26 آبان ساعت 9
28
کتابخانه عمومی ترابی موسوی شهرستان کرمان
مسابقه نقاشی
21 آبان ساعت 8
29
کتابخانه عمومی ترابی موسوی شهرستان کرمان
مسابقه نقاشی
22آبان ساعت 9
30
کتابخانه عمومی ترابی موسوی شهرستان کرمان
مسابقه نقاشی
23 آبان ساعت 10
31
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
حضور در صبحگاه مدارس
ایام هفته
32
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
بازدید مهدکودک
  19 آبان ساعت 9
33
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
قصه گویی
  19 آبان ساعت 10
34
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
بازدید مدرسه
 20 آبان ساعت 10
35
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
نشست کتاب خوان مدرسه
 21 آبان ساعت 9:30
36
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
نشست کتاب خوان کتابخانه ای
  21 آبان ساعت 15:30
37
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
جمع خوانی کتاب
  21 آبان ساعت9
38
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
جمع خوانی کتاب
  22 آبان ساعت10
39
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
برگزاری مسابقه نقاشی
ایام هفته
40
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
برگزاری مسابقه خاطره نویسی
ایام هفته
41
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
برگزاری مسابقه کاردستی
ایام هفته
42
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
نمایشگاه کتاب پرمخاطب کتابخانه
ایام هفته
43
کتابخانه عمومیمرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان
نشست بانوان
آبان ساعت 923
44
کتابخانه عمومیمرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان
قصه گویی در مهدکودک
ابان ساعت 922
45
کتابخانه عمومیمرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان
نقاشی کودکان
آبان ساعت 829
46
کتابخانه عمومیمرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان
بازدید مدارس
آبان ساعت 1022
47
کتابخانه عمومیمرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان
بازدید مهد کودک
آبان ساعت 923
48
کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش شهرستان کرمان
نشست کتابخوان
آبان ساعت 922
49
کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش شهرستان کرمان
نقد کتاب
آبان ساعت 824
50
کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش شهرستان کرمان
نمایشگاه کتاب
آبان ساعت 1022
51
کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش شهرستان کرمان
قصه گویی
آبان ساعت 923
52
کتابخانه عمومی مسجد النبی (ص) شهرستان کرمان
برگزاری نشست کتابخوان
ایام هفته
53
کتابخانه عمومی مسجد النبی (ص) شهرستان کرمان
بازدید مدارس از کتابخانه
ایام هفته
54
کتابخانه عمومی مسجد النبی (ص) شهرستان کرمان
نمایشگاه کتاب
ایام هفته
55
کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان
آموزش قرآن به نوسوادان
12آبان ساعت
ساعت 8
56
کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان
تفسیر و مفاهیم قرآن کریم
12 ابان
ساعت 9
57
کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان
نشست شرح حکایات منطق الطیر و مثنوی
15 آبان
ساعت8 
58
کتابخانه عمومی امام علی نقی(ع) جوپار
نشست کتاب خوان
23 آبان ساعت 9
59
کتابخانه عمومی امام علی نقی(ع) جوپار
نقد و بررسی
22 آبان ساعت 9
60
کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد
نشست کتابخوان
ابان ساعت 1020
61
کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد
نشست کتاب خوان تخصصی
آبان ساعت 821
62
کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد
جمع خوانی کتاب علامه طباطبایی
آبان ساعت 924
63
کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد
برگزاری جشن و اهدا جوایز منتخبین جشنواره رضوی و کتابخوان برتر سال کتابخانه
آبان ساعت 1024
64
کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد
قصه خوانی کتاب لبخندهای ماه
22 آبان ساعت 10
65
کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد
نقاشی روی پارچه
آبان ساعت 923
66
کتابخانه عمومی مسجدجامع شهرستان کرمان
بازدید مهدکودک هفت آسمان
19 آبان ساعت 10
67
کتابخانه عمومی مسجدجامع شهرستان کرمان
برگزاری کلاس قصه گویی کودک
20 آبان ساعت 9
68
کتابخانه عمومی مسجدجامع شهرستان کرمان
بازدید مهد کودک و نقاشی
21 آبان ساعت 8
69
کتابخانه عمومی مسجدجامع شهرستان کرمان
قصه گویی کودکان
23 آبان ساعت 10
70
کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان کرمان
نشست کتابخوان
22 آبان ساعت 9
71
کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان کرمان
شبی با کتاب ( اختصاص هر شب به یک برنامه معرفی کتاب
ایام هفته
72
کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان کرمان
جمع خوانی در کنار قبور مطهر شهدا
ایام هفته
73
کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان کرمان
محفل ادبی
ایام هفته
74
کتابخانه حضرت امام خمینی(ره) سیرجان
بازدید مدارس
 
19 آبان ساعت12
 
75
کتابخانه حضرت امام خمینی(ره) سیرجان
نشست کتابخوان
20 آبان ساعت 9
76
کتابخانه حضرت امام خمینی(ره) سیرجان
نمایشگاه کتاب با محوریت هفته کتاب
 
19 آبان ساعت 8
77
کتابخانه حضرت امام خمینی(ره) سیرجان
مسابقه نقاشی
21 آبان ساعت 10
78
کتابخانه حضرت امام خمینی(ره) سیرجان
مسابقه رنگ آمیزی
 
22 آبان ساعت 11
79
کتابخانه حضرت امام خمینی(ره) سیرجان
مسابقه کتابخوان
 
23 آبان ساعت 12
80
کتابخانه حضرت امام خمینی(ره) سیرجان
عضویت رایگان
24 آبان ساعت 8
81
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
نشست جمع خوانی
19 آبان ساعت
9
82
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
نشست قصه گویی ویژه کودکان
21 آبان ساعت
10
83
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
بازدید مهدکودک از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب
23 آبان ساعت
10
84
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
نشست کتاب خوان
24 آبان ساعت
10
85
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
کارگاه تهیه روزنامه دیواری به مناسبت هفته کتاب
24 آبان ساعت
9
86
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
نشست کتابخوان کتابخانه ای
19آبان ساعت
10
87
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
توربازدید دانش آموزی
20 آبان ساعت
10
 
88
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
جمع خوانی کتاب دعبل وزلفا
20 آبان ساعت
17
 
89
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
مسابقه روزنامه دیواری با موضوع کتاب در مدرسه معلم
21آبان ساعت
10
90
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
نشست مدرسه ای دبیرستان ولایت
22آبان ساعت
8
91
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
کارگاه کاردستی ونقاشی با موضوع شعار هفته کتاب"حال خوش خواندن"
23آبان ساعت
10
92
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
عضویت رایگان در کتابخانه
24آبان
93
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان زرند
نشست کتاب خوان مدرسه ای
19 آبان ساعت 9
94
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان زرند
تهیه روزنامه دیواری با موضوع کتاب و کتاب خوانی
20 آبان ساعت 9
95
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان زرند
برگزاری مسابقه نقاشی
21 آبان ساعت 10
96
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان زرند
قصه گویی برای کودکان
23 آبان ساعت 10
97
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان زرند
اجرای تئاتر اعضا
24 آبان ساعت 9
98
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
بازدیدمدارسوپیشدبستانی
21 آبان ساعت
ساعت8-12
99
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
نمایشگاه کتاب
ایام هفته
100
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
تهیهروزنامهدیواری
20 آبان ساعت 16
101
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
نشست کتابخوان مدرسه ای
21 آبان
ساعت 9
102
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
نشست کتابخوان کتابخانه ای
22 آبان ساعت16
103
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
مسابقه نقاشی و کاردستی
22 آبان
ساعت17
104
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
قصه خوانی
20 آبان ساعت17
105
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
طرحاهداکتاب
19آبان
106
کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان
نشست جمع خوانی کتاب سیره نبوی (ص)
20 آبان ساعت 16
107
کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان
جمع خوانی کتاب محمد (ص) مثل گل بود در رده سنی کودک
23 آبان ساعت 16
108
کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان
قصه گویی از کتاب موریس و کتاب های پرنده
24 آبان ساعت 9
109
کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت
نواختن زنگ مطالعه در مدارس شهر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
19آبانساعت 9
110
کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت
برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب
22 آبانساعت 16
111
کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت
مسابقه نقاشی، قصه گویی و شعرخوانی به مناسبت آغاز امامت امام زمان(عج)
24 آبان ساعت 10
112
کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت
نشست کتابخوان مدرسه ای به مناسبت هفته کتاب
20 آبان ساعت 9
113
کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت
تور بازدید دانش آموزان + قصه گویی و شعرخوانی به مناسبت هفته کتاب
22 آبان ساعت 10
114
کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت
کارگاه آموزش کاردستی+ شعرخوانی + قصه گویی و نقاشی به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب
23 آبان ساعت 10
115
کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک شهرستان جیرفت
نشست کتابخوان + جمع خوانی و بازدید از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب
22 آبانساعت 9
116
کتابخانه عمومی ولایت دلفارد شهرستان جیرفت
بازدید دانش آموزان + مسابقه کتابخوانی + شعرخوانی و قصه گویی به مناسبت هفته کتاب
21 آبانساعت9
117
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
برپایی نمایشگاه کاردستی های کودکان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
19 آبان ساعت15
118
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
حضور در مهدکودک و اجرای قصه گویی و شعرخوانی برای کودکان
20 آبان ساعت10
119
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
جمع خوانی کتب مورد علاقه کودکان
 
21 آبان ساعت16
120
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
برگزاری نشست کتابخوان کتابخانه ای ویژه اعضای کودک
22 آبان ساعت 15
121
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
تشکیل نشست صمیمی با زنان خانه دار عضو کتابخانه با موضوع کار در خانه
23 آبان ساعت 15
122
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
مزین کردن کتابخانه به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و حضور در مدارس جهت شرکت در نواختن زنگ مطالعه به مناسبت آغاز هفته کتاب
24 آبان ساعت8
123
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
قصه خوانی درمهد کیمیا درمنطقه هراران
19 آبان
ساعت 10:15
124
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
نشست کتابخوان مدرسه ای در مدرسه نبوت
21 آبان
ساعت11:45
125
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
نمایش کتاب های نو رسیده در هفته کتاب و کتابخوانی
 
22 آبان
ساعت 8
126
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
جمع خوانی در کتابخانه با موضوع کتاب
24 آبان
ساعت 9
 
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 520