1
برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی (28/7/97 لغایت 3/8/97) به گزارش کتابخانه های عمومی استان برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی (28/7/97 لغایت 3/8/97) به شرح ذیل اعلام شد:
برنامه های هفتگی هفته آخر مهر ماه کتابخانه های عمومی استان کرمان
ردیف
برگزار کننده
نام برنامه
زمان
1
کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) شهرستان قلعه گنج و انجمن شاعران و نویسندگان
          برگزاری برنامه فرهنگی کافه کتاب قلعه گنج
1 آبان
 ساعت20:30
2
کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) شهرستان قلعه گنج
 
 
مسابقه نقاشی کتابخوانی( دانش آموزان مجتمع فرهنگی کمیته امداد)
28 مهر
ساعت 10
 
3
کتابخانه عمومی علی بن ابی طالب(ع) شهرستان قلعه گنج
 
جلسه نقد کتاب ( با حضور کارکنان ادارات)
29 مهر
ساعت 17
 
4
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
بازنمایی کتاب با موضوع پدافند غیرعامل
3 آبان ساعت9
 
5
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
نشست جمع خوانی کتاب دانستنی هایی درباره زلزله ،سیل و آتش سوزی
3 آبان ساعت
16
6
کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند
برگزاری نشست کتاب خوان
2 آبان ساعت
16
7
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
تور بازدید دانش آموزی
28مهر ساعت
10
8
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
قصه گویی در بخش کودک
29مهرساعت
17
9
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
نشست کتابخوان مدرسه ای
 
30مهرساعت
10
10
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
نشست جمع خوانی
1آبان ساعت
16
11
کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند
نشست جمع خوانی زیارت عاشورا
3آبان ساعت
7
12
کتابخانه عمومی
علامه مجلسی (ره) شهرستان رابر
برگزاری جلسه جمع خوانی کتاب مدرسه محراب
1 آبان
ساعت 10
13
کتابخانه عمومی
علامه مجلسی (ره) شهرستان رابر
برگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای - مدرسه محراب
 
1 آبان
ساعت 11
14
کتابخانه مشارکتی
صالح امین هنزاء شهرستان رابر
برگزاری نشست قصه گویی
2 آبان
ساعت 10
15
کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک
معرفی و جمع خوانی کتاب" رمان مسیا" تالیف" مصطفی موسوی گرمارودی
1آبان ساعت10
16
کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک
قصه گویی کتاب " قصه های مهربانی" تالیف" مجید ملامحمدی
3آبان ساعت10
17
کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
بازدید دبستانه دخترانه رشد
29 مهر ساعت9
18
کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
تهیه کاردستی در بخش کودک
29 مهر ساعت10
19
کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
بازدید دبستان پسرانه
1 آبان ساعت 9
20
کتابخانه سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
قصه خوانی در بخش کودک
1آبان ساعت 10:30
21
کتابخانه سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان
نشست کتابخوان توسط اعضا نوجوان
30 مهر ساعت 17
22
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
نشست کتابخوان در دبستان امام رضا
28 مهر
ساعت 11:15
23
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
نمایش کتاب های نو رسیده رمان نوجوان
1آبان
ساعت8
24
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
شرکت در ختم صلوات محله و معرفی کتاب (در کربلا چه گذشت)
 
2 آبان
ساعت 10
25
کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم
برگزاری زیارت عاشور در کتابخانه با حضور هنر جویان خیاطی
3 آبان
ساعت 9
26
کتابخانهعمومیشهیدبهشتیدهبکری شهرستان بم
حضور دربرنامه صبحگاهی در دبستان دخترانه امام خمینی دهبکری
28مهرساعت7:30
27
کتابخانهعمومیشهیدبهشتیدهبکری شهرستان بم
نشست کتابخوان مدرسه ای
 
 
29مهر
ساعت10
28
کتابخانهعمومیشهیدبهشتیدهبکری شهرستان بم
کارگاه آموزشی قصه نویسی برای کودکان(سنین مدرسه ای)
30 مهر
ساعت10
29
کتابخانهعمومیشهیدبهشتیدهبکری شهرستان بم
ترجمه وتفسیر اشعار ترکی شهریاربه زبان فارسی
1آبان
ساعت9
30
کتابخانهعمومیشهیدبهشتیدهبکری شهرستان بم
جمع خوانی کتاب شرح زیارت عاشورا
2 آبان
ساعت 9
31
کتابخانهعمومیشهیدبهشتیدهبکری شهرستان بم
مشاعره و شعر خوانی ویژه زنان خانه دار عضو کتابخانه
3 آبان ساعت 10
 
32
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
برگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای در مدارس شهرستان
28 مهر ساعت10
33
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
تشکیل میز مرجع کودک ویژه اعضای کودک
29مهر ساعت10
34
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
برگزاری کلاس گلدوزی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 
30مهر ساعت10
35
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
جمع خوانی و معرفی کتاب ویژه نوجوانان
 
1آبان ساعت11
36
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
تشکیل سیر مطالعاتی با موضوع کتابهای کرمانشناسی
2آبان ساعت10
37
کتابخانه عمومیشهید مطهری شهرستان کهنوج
نشست کتابخوان کتابخانه ای ویژه اعضای کودک کتابخانه
3آبان
ساعت10
38
کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان
نشست کتابخوان کتابخانه ای
 
21 مهر ساعت15
 
39
کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان
همه خوانی کتاب
22 مهر ساعت30/12
40
کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان
مسابقه نقاشی کودکان
 
24 مهر ساعت 11
41
کتابخانه حاج ملا علی فرح بخش (فرح آباد) شهرستان کرمان
حلقه صالحین با حضور خواهران پایگاه زهره الزهرا و جمع خوانی کتاب توجیه المسائل کربلا
1آبان ساعت 9
42
کتابخانه حاج ملا علی فرح بخش (فرح آباد) شهرستان کرمان
نشست کتابخوان کتابخانه ای
2آبان
ساعت 15
43
کتابخانه حاج ملا علی فرح بخش (فرح آباد) شهرستان کرمان
تشکیل باشگاه کتابخوانی در محل کتابخانه
3آبان ساعت 9
44
کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی شهرستان کرمان
نشست حافظ خوانی
28مهر ساعت 9
45
کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی شهرستان کرمان
نشست شرح مثنوی
28 مهر ساعت10
46
کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی شهرستان کرمان
برگزاری زیارت عاشورا
3 آبان ساعت 7
47
کتابخانه عمومیترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان
قصه گویی با همکاری دبستان پروین اعتصامی
 
1 آبان
ساعت 10
 
48
کتابخانه عمومیترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان
جمع خوانی کتاب
 
2 آبان
ساعت 9
49
کتابخانه عمومیترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان
مسابقه ی نقاشی
2 آبان
ساعت 10
50
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
نشست کتابخوان
30مهر ساعت 10
51
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
معرفی کتاب
1 آبان ساعت 16
52
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
بازدید مهدکودک ها
2 آبان
ساعت 9
53
کتابخانه عمومی نه دی اختیارآباد شهرستان کرمان
قصه گویی برای بچه های مهدکودک
 
1 آبان
ساعت 9
54
کتابخانه عمومی مسجد جامعشهرستان کرمان
بازدید دانش آموزان مدرسه علویه
29مهر ساعت 10
55
کتابخانه عمومی مسجد جامعشهرستان کرمان
نقد کتاب آبهای ناآرام
1آبان ساعت 9
56
کتابخانه عمومی مسجد جامعشهرستان کرمان
نشست کتابخوان
4 آبان ساعت 8
57
کتابخانه عمومی امام علی النقی جوپار
جمع خوانی کتاب
 
29 مهر ساعت10
58
کتابخانه عمومی امام علی النقی جوپار
مسابقه ی نقاشی
30 مهر ساعت10
59
کتابخانه عمومی امام علی النقی جوپار
نشست کتابخوان
2 آبان ساعت 9
60
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
قصه خوانی
29مهر
ساعت16
61
کتابخانه شهید اسماعیل زاده
دقوق آباد رفسنجان
قصه خوانی
2 آبان
ساعت16
62
کتابخانه حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان روستای خنامان
جمع خوانی کتاب خانه سبز   برای کودکان همراه با نقاشی موضوع کتاب
3 آبان ساعت 9
63
کتابخانه عمومی هفده شهریور شهرستان سیرجان
نشست کتابخوان کتابخانه ای
28 مهر
ساعت 9
64
کتابخانه عمومی هفده شهریور شهرستان سیرجان
نشست کتابخوان مدرسه ای
1 آبان
ساعت 9
65
کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان
برگزاری نشست کتابخوان
29مهر
ساعت 9
66
کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان
بازنمایی کتب
28 مهر
ساعت 9
67
 کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهرستان سیرجان
قصه گویی
2 آبان
ساعت 11
68
کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ایشهرستان سیرجان
مسابقه نقاشی
 
2 آّبان
ساعت 10
69
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان سیرجان
 
برگزاری جلسه قصه گویی
2 آبان
 ساعت 9
 
70
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان سیرجان
برگزاری جلسه جمع خوانی
1 آبان
ساعت 10
 
71
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان سیرجان
برگزاری نشست کتابخوان
28 مهر
ساعت 10
72
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان سیرجان
برگزاری نشست مدرسه ای
29 مهر ساعت11
73
کتابخانه عمومی المهدی (عج) شهرستان سیرجان
شعرخوانی
28مهر
ساعت 9
74
کتابخانه عمومی المهدی (عج) شهرستان سیرجان
قصه گویی
29 مهر
ساعت 10
75
کتابخانه عمومی لسان العلماء شهرستان سیرجان
نشست کتابخوان
28 مهر
ساعت 10
76
کتابخانه عمومی لسان العلماء شهرستان سیرجان
نشست جمع خوانی
1 آبان
ساعت 16
77
کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت
 ویژه برنامه جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی 
28مهرساعت 9 
78
کتابخانه عمومیشهید مدنی شهرستان جیرفت
 نشست کتاب‌خوان  
29 مهر ساعت 10  
79
کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت
جمع خوانی
30 مهر ساعت 10
80
کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت
کلاس آموزش قرآن کریم ، قصه‌های قرآنی و شعرخوانی ویژه کودکان عضو کتابخانه 
1 آبان ساعت 9  
81
کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت
کارگاه تهیه روزنامه دیواری با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی ویژه اعضاء کتابخانه
2 آبان ساعت 11
82
کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت
بازدید دانش آموزان از کتابخانه
آبان ساعت 10
83
کتابخانه شهید مدنی جیرفت
نشست معرفی کتاب با موضوع مهارت های زندگی و فرزند پروری ویژه بانوان عضو کتابخانه
29مهرساعت 17
84
کتابخانه شهید مدنی جیرفت
برگزاری کلاسهای قصه گویی و شعرخوانی ویژه جام باشگاه های کتابخوانی در کتابخانه
2آبانساعت 10
85
کتابخانه غدیر
نشست جمع خوانی کتاب فرنگیس
28مهر ساعت 9  
86
کتابخانه غدیر
ایستگاه شادمانه ویژه کودکان همراه با قصه گویی + شعر خوانی و نقاشی
1آبان ساعت 9  
87
کتابخانه فاطمی ساردوئیه
قصه گویی و شعرخوانی ویژه کودکان با موضوع زندگانی امام حسین(ع)
30مهر ساعت 9  
88
کتابخانه فاطمی ساردوئیه
بازدید دانش آموزان از کتابخانه به همراه آشنایی با خدمات و امکانات کتابخانه
2 آبان ساعت 9
89
کتابخانه مالک اشتر بلوک
کارگاه اجرای بازی های بومی و محلی ویژه کودکان
28مهر ساعت 10  
90
کتابخانه مالک اشتر بلوک
نشست قصه گویی از کتاب «قصه ما مثل شد »
2آبان ساعت 11  
91
کتابخانه ولایت دلفارد
مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی با موضوع مطالعه و کتابخوانی  ویژه اعضای کودکِ کتابخانه
1آبان  ساعت11  
 
 
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 442