برنامه فرهنگی هفتگی برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی هفتگی هفته دوم اسفندماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته دوم اسفندماه ۱۳۹۷، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

کرمان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

 نشست معرفی کتاب «اقتصاد در خانواده»

ویژه بانوان خانه دار

۱۱ اسفند  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

ویژه برنامه روز درختکاری

۱۵ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

قصه گویی از کتاب «آفتاب دانش: روایت داستانی زندگی امام محمد باقر(ع)» ویژه نوجوانان

۱۶ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه مشارکتی صالح امین شهرستان رابر

قصه گویی ویژه کودکان

۱۶ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

کلاس تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

۱۱ اسفند  ساعت ۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

کلاس آموزش قرآن کریم به نوسودان

۱۱ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست ادبیِ با محوریت منطق الطیر

۱۵ اسفند  ساعت ۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست ادبی با محوریت بوستان

۱۵ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش فرح آباد

شهرستان کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۲ اسفند  ساعت ۸

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

حافظ خوانی

۱۱ اسفند  ساعت ۸

کتابخانه عمومی آیت الله سیدجواد شیرازی کرمان

نشست شرح مثنوی

۱۱ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین

شهرستان کرمان

قصه گویی ویژه کودکان

۱۶ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری کرمان

قصه گویی

۱۲ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مسجد جامع کرمان

جمع خوانی  

۱۲ اسفند  ساعت ۸

کتابخانه عمومی مسجد جامع کرمان

نشست کتاب خوان

۱۵ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۹ دی اختیار آباد

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۳ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ۹ دی اختیار آباد

ویژه برنامه روز درختکاری

۱۵ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مسجد النبی(ص) کرمان

نشست کتاب خوان

۱۵ اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی علی‌بن ابیطالب(ع) قلعه گنج

 مسابقه نقاشی و خلاصه نویسی با موضوع طبیعت و محیط زیست در یکی از مدارس سطح شهر

۱۴ اسفند  ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) راور

نشست کتاب خوان

۱۴ اسفند

کتابخانه عمومی فیض کاشانی راور

قصه گویی از کتاب «مار و کبوتر»

۱۶ اسفند

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع)

روستای تقی آباد شهرستان راور

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵ اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) روستای فیض آباد شهرستان راور

نشست کتاب خوان

۱۳ اسفند

کتابخانه عمومی امام حسن عسکری(ع) شهرستان بردسیر

نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه شهید هدایتی

۱۳ اسفند

کتابخانه عمومی امام حسن عسکری(ع) شهرستان بردسیر

نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه شهید باهنر

۱۵ اسفند

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) بردسیر

قصه گویی

۱۳ اسفند

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

نشست کتاب خوان

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی شهید صدر شهرستان بردسیر

نشست معرفی کتاب «احسان و نیکوکاری از دیدگاه قرآن کریم

۱۴ اسفند

کتابخانه عمومی امام زمان(عج) بردسیر

نشست کتاب خوان

۱۶ اسفند

کتابخانه عمومی امام زمان(عج) بردسیر

جمع خوانی کتاب «شیر کتابخانه»

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

جمع خوانی کتاب «شیر کتابخانه»

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست معرفی کتتب مربوط در دبستان معلم

۱۵ اسفند

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

قصه گویی از کتاب «کلیله و دمنه» ویژه نوجوانان

۱۵ اسفند

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

شاهنامه خوانی در بخش کودک

۱۶ اسفند

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

کارگاه نقاشی با موضوع من کتابخانه را دوست دارم

۱۶ اسفند

کتابخانه عمومی اختر مطهرآباد شهرستان زرند

نشست کتاب خوان

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

جمع خوانی کتاب «شیر کتابخانه» در بخش کودک

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

جمع خوانی کتاب «آشنایی با فرهنگ شهر جیرفت» ویژه کودکان

۱۲ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

نشست کتاب خوان به مناسبت روز درختکاری

۱۵ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز

شهرستان جیرفت

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه خردسالان و کودکان

۱۱ اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز

شهرستان جیرفت

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «زن آن گونه که باید باشد»

۱۵ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مالک اشتر شهر بلوک

شهرستان جیرفت

کارگاه کاردستی و قصه‌گویی در بخش کودک

۱۲ اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی مالک اشتر شهر بلوک

شهرستان جیرفت

جمع خوانی به مناسبت روز درختکاری

۱۵ اسفنند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولایت دهستان دلفارد

شهرستان جیرفت

کلاس رنگ آمیزی و نقاشی

۱۳ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم فاطمی شهر ساردوئیه

شهرستان کهنوج

کارگاه نقاشی و قصه گویی ویژه کودکان

۱۱ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مرحوم فاطمی شهر ساردوئیه

شهرستان کهنوج

جمع خوانی عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه اسفند

۱۶ اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

کلاس حفظ قرائت قرآن کریم

۱۱ اسفند

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

تور بازدید از کتابخانه

۱۴ اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

قصه گویی از کتاب «آقا موش باهوش»

۱۴ اسفند

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

مسابقه نقاشی

۱۴ اسفند

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست کتاب خوان

۱۳ اسفند

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر

شهرستان بم

قصه خوانی

۱۲ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ۱۷ شهریور سیرجان

نشست کتاب خوان

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی ۱۷ شهریور سیرجان

تور بازدید از کتابخانه

۱۴ اسفند

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

شهر بلورد شهرستان سیرجان

جمع خوانی

۱۲ اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

شهر بلورد شهرستان سیرجان

قصه گویی

۱۳ اسفند  ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره)

شهر بلورد شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی ویژه کودکان

۱۴ اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی

شهر پاریز شهرستان سیرجان

کارگاه نقاشی و رنگ آمیزی

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی

شهر پاریز شهرستان سیرجان

کارگاه کاردستی

۱۵ اسفند

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای ر

وستای پسوجان شهرستان سیرجان

کارگاه قصه گویی

۱۴ اسفند

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

تور بازدید از کتابخانه

۱۳ اسفند

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

قصه گویی

۱۵ اسفند

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۱ اسفند

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف‌شهر شهرستان سیرجان

شعرخوانی

۱۱ اسفند

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف‌شهر شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی

۱۲ اسفند

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف‌شهر شهرستان سیرجان

نشست کتاب خوان

۱۳ اسفند

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف‌شهر شهرستان سیرجان

کلاس تکمیل داستان

۱۴ اسفند

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف‌شهر شهرستان سیرجان

جمع خوانی

۱۵ اسفند

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد

شهر نجف‌شهر شهرستان سیرجان

گارگاه خلاقیت و کاردستی

۱۶ اسفند

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

قصه گویی

۱۱ اسفند

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

نشست کتاب خوان

۱۲ اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

تور بازدید از کتابخانه

۱۳ اسفند

بيشتر
 [PageVisit]