1
در راستای استفاده بهینه از کتاب: مرکز صحافی متمرکز کتابخانه های عمومی استان کرمان راه اندازی شد حاج ملک، کارشناس منابع اداره کتابخانه های عمومی از راه اندازی مرکز متمرکز صحافی برای کتابخانه های عمومی سراسر استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی؛ حاج ملک، صحافی هنری است که امکان بهره‌برداری بیشتر و درازمدت از کتاب را فراهم می‌کند. طبق مصوبه شورای راهبردی اداره کل کتابخانه های عمومی استان، مرکز صحافی متمرکز جهت پوشش دادن نیاز صحافی کلیه کتابخانه های استان راه اندازی شد.
حاج ملک، کارشناس منابع استان در خصوص مراحل انجام کار صحافی اعلام کرد: مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی استان با در نظر گرفتن قید ضرورت لیست کتابهای نیازمند صحافی را به امور منابع استان ارسال و کارشناس منابع، کتابها را براساس محتوا، اولویت موضوعی، نیاز مجموعه سازی کتابخانه و در نهایت ظرفیت مرکز صحافی بررسی و پس از تایید، کتب به مرکز صحافی فرستاده می شوند .
وی  در ادامه گفت: صحافی به شکل سنتی در این مرکز انجام می شود و تا کنون بیش از 1600 نسخه کتاب صحافی شده  و به چرخه ی کتابخانه ها باز گشته است.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 338