دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان با شهردار و عضو انجمن به گزارش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان ، 

مصطفی شمس الدینی پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان، ضمن  حضور در شهرداری کرمان با مهندس سید مهران عالم زاده شهردار و عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان؛ طی نشستی، در خصوص مراحل اجرایی نمودن ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور، تبادل نظر کردند.

شمس الدینی پور، با ارائه گزارشی از وضعیت پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی از درآمدهای شهرداری در سالهای گذشته و نیز تبیین ضرورت واریز ماهیانه این سهم به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان، گزارشی از کمبودهای موجود در حوزه کتابخانه ها به لحاظ سرانه فضا، منابع و نیز نبود منابع مالی کافی در جهت کیفی سازی خدمات فرهنگی در کتابخانه های شهر کرمان ارائه نمود.

مهندس عالم زاده نیز با اشاره به رویکرد فرهنگی شهرداری و اعتقاد به تأثیرگذاری حوزه فرهنگ در تمامی زمینه ها دستور بررسی نحوه و میزان پرداخت ها در سالهای گذشته و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی فوری در جهت اجرایی نمودن این قانون نمود.

و نیز در خصوص توسعه زیرساخت های کتابخانه ای در نقاط پرجمعیت فاقد کتابخانه، چه به لحاظ ساخت و ساز و چه استفاده از فضاهای موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه موضوع بررسی وضعیت زمین اختصاص یافته به کتابخانه مرکزی شهر کرمان و بررسی راهکارهای عملیاتی جهت اجرایی نمودن این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 198