برنامه فرهنگی هفتگی برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی هفتگی هفته سوم دی ماه به گزارش کتابخانه های عمومی استان برنامه زمانبندی فعالیت های فرهنگی هفتگی هفته سوم دی ماه به شرح ذیل اعلام می گردد.

                  برنامه های هفتگی هفته سوم دی ماه کتابخانه های عمومی استان کرمان

رديف

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

1

فاطمه الزهراء روستای قلعه شهید شهرستان نرماشیر

جمع خوانی کتابهای کتابخوان ماه

18  دی ساعت 10

2

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

معرفی و جمع خوانی کتاب امیرکبیر

18 دی

ساعت 9

3

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان راور

برگزاری نشست ادبی

19 دی

ساعت 10

4

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

نشست کتابخوان کتابخانه ای

16 دی

ساعت 10

5

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

قصه گویی از کتاب پر

18 دی

ساعت 8

6

کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

19 دی

ساعت 10

7

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

نشست کتابخوان مدرسه ای

16 دی

ساعت 10

8

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) شهرستان راور

کلاس آموزش مهارتهای زندگی ویژه مادران خانه دار

17 دی

ساعت 11

9

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان راور

نشست کتابخوان مدرسه ای

18 دی

ساعت 9

10

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان راور

بازدید دانش آموزان دبستان شهید مفتح

16 دی

ساعت 10

11

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) شهرستان قلعه گنج

بازدید اساتید دانشگاه پیام نور از کتابخانه و تبادل نظر با کارکنان کتابخانه عمومی

12 دی

ساعت 17

12

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست جمع خوانی کتاب امیرکبیر

15 دی ساعت 16

13

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

تور بازدید کتابخانه

16 دی ساعت

10

14

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست معرفی کتب خواجوی کرمانی

17 دی ساعت

10

15

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست و معرفی کتب حجاب

18 دی ساعت

16

16

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان زرند

نشست مدرسه ای

19دی ساعت

10

17

کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند

معرفی کتاب عصر طلایی دایناسورها

17 دی ساعت

10

18

کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان زرند

نشست جمع خوانی کتاب امیرکبیر

19 دی ساعت

16

19

کتابخانه عمومی ن والقلم شهرستان زرند

کلاس قصه گویی و شعر خوانی

17 دی ساعت 14

20

کتابخانه عمومی ن والقلم شهرستان زرند

کلاس کاردستی با چوب

19 دی

ساعت 9

21

کتابخانه عمومی ن والقلم شهرستان زرند

نشست کتابخوان مدرسه ای

19 دی

ساعت 11

22

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهرستان سیرجان

نشست جمع خوانی

18دی

ساعت 15

23

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهرستان سیرجان

نشست کتابخوان کتابخانه ای

20دی

ساعت 10

24

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهرستان سیرجان

نمایشگاه کتاب

18دی

ساعت 9

25

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهرستان سیرجان

جمع خوانی

19دی

ساعت 10

26

کتابخانه عمومی لسان العلماء شهرستان سیرجان

مسابقه خلاصه نویسی

15دی

ساعت 10

27

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نمایشگاه کتاب

18دی

ساعت 8

28

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

بازدید مدارس

19دی ساعت10

29

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتابخوان کتابخانه ای

16دی

ساعت 11

30

کتابخانه ا عمومی مام رضا(ع) شهرستان سیرجان

نشست کتابخوان مدرسه ای

17دی

ساعت 11

31

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سیرجان

قصه گویی

18دی ساعت10

32

کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان سیرجان

برگزاری جلسه قصه گویی

15 دی

ساعت 9

33

کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان سیرجان

برگزاری جلسه جمع خوانی

16 دی

ساعت 10

34

کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان سیرجان

برگزاری نشست کتابخوان

17 دی

ساعت 10

35

کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان سیرجان

جلسه جمع خوانی

15دی

ساعت10

36

کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان سیرجان

قصه گویی

16 دی

ساعت 9

37

کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی

19دی

ساعت 10

38

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهرستان سیرجان

قصه گویی

15 دی

ساعت9

39

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی

16 دی

ساعت 10

40

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی شهرستان سیرجان

جلسه جمع خوانی

17 دی

ساعت 9

41

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان

نشست جمع خوانی کتاب

16 دی

ساعت 12

42

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان

مسابقه رنگ امیزی

18 دی

ساعت 9

43

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان

نشست کتابخوان

19 دی

ساعت 10

44

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان

مشاعره

16 دی

ساعت 10

45

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سیرجان

مسابقه نقاشی کودکان

18 دی

ساعت 11

46

کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان سیرجان

نشست کتابخوان مدرسه ای

16دی

ساعت10

47

کتابخانه عمومی علامه مجلسی (ره) شهرستان رابر

همراه  با حافظ(نشست حافظ خوانی)

18دی

ساعت 15

48

کتابخانه عمومی علامه مجلسی (ره) شهرستان رابر

معرفی کتاب  امیرکبیر ویژه نوجوانان (از کتب کتابخوان دی ماه)

20دی

ساعت 10

49

کتابخانه عمومی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

نشست کتابخوان کتابخانه ای

18دی

ساعت 10

50

کتابخانه عمومی صالح امین هنزاء شهرستان رابر

نشست تفسیر قرآن کریم

17دی

ساعت 10

51

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

برگزاری کلاس چرتکه

16دی

ساعت 15

52

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

برگزاری کلاس قصه گویی در رده کودک

20 دی

ساعت 10

53

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

برگزاری کلاس رباتیک

20 دی ساعت 9

54

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

نمایشگاه کتب پرمخاطب

16دی ساعت9

55

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

معرفی و جمع خوانی کتاب "سرزمین آرزوها"

17دی ساعت 10

56

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

جلسه تفسیر و مفاهیم قرآن

19دی ساعت 10

57

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان شهربابک

معرفی و جمع خوانی کتاب " امیر کبیر"

20دی ساعت 9

58

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

قصه گویی برای دانش آموزان با موضوع مشاغل

15 دی ساعت 11

59

کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان جیرفت

نشست كتاب خوان با موضوع مهارت های زندگی

19 دی ساعت 9

60

کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت

مسابقه نقاشی و قصه گویی با محوریت زیبایی های فصل زمستان

16 دی ساعت 9

61

کتابخانه عمومی غدیر شهرستان جیرفت

نشست كتاب خوان مدرسه ای + جمع خوانی

18 دی ساعت 10

62

کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت

آموزش بازی های فکری برای پرورش خلاقیت كودكان

16 دی ساعت 10

63

کتابخانه عمومی فاطمی ساردوئیه شهرستان جیرفت

قصه گویی در یکی از مدارس شهر با موضوع زمستان

19 دی ساعت 11

64

کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک شهرستان جیرفت

قصه گویی و شعرخوانی با موضوع احترام به والدین

15 دی  ساعت 11

65

کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک شهرستان جیرفت

كلاس آموزش نقاشی و شاهنامه خوانی ویژه

كودكان 7 تا 12 سال

20 دی ساعت 9

66

کتابخانه عمومی ولایت دلفارد شهرستان جیرفت

« جمع خوانی كتاب » عصر طلایی دایناسورها

18 دی ساعت 9

67

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

برگزاری جلسه روانخوانی قرآن برای اعضای نوجوان در بخش کودک کتابخانه

15 دی ساعت 9

68

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

نشست کتابخوان

17 دی ساعت 16

69

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

جمع خوانی

19 آذر  ساعت 17

70

کتابخانه عمومي مرحوم حسن ایرانمنش کرمان

نمایشگاه کتاب19 دیماه

19 دی ساعت 8

71

کتابخانه عمومي مرحوم حسن ایرانمنش کرمان

جمع خوانی کتاب

20 دی ساعت 10

72

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

برگزاری جلسه مشاوره فرزندپروری

16دی ساعت 8

73

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

برگزاری جلسه قصه گویی کودک

16دی ساعت 11

74

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

برگزاری مسابقه نقاشی

18دی ساعت10

75

کتابخانه عمومی امام موسی بن جعفر (ع) شهر باغین

قصه خوانی ویژه کودکان

18دی ساعت10

76

کتابخانه عمومی شهید قدوسی شهر راین

قصه خوانی ویژه کودکان مهد کودک

16 دی ساعت 10

77

کتابخانه عمومی مسجدالنبی کرمان

قصه خوانی کتب کودک با همکاری پیش دبستانی محیا

18 دی ساعت9

78

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش  روستای فرح آباد

قصه خوانی

18 دی ساعت 10

79

کتابخانه عمومی ملاعلی فرحبخش  روستای فرح آباد

حلقه صالحین و جمع خوانی کتاب

16 دی ساعت11

80

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

جمع خوانی از کتب ماه

19 دی ساعت 11

81

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

جلسه مشاوره فرزندپروری

16 دی ساعت 10

82

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

قصه خوانی

18 دی ساعت 10

83

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

نشست ادبی حافظ خوانی

15 دی ساعت8

84

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

نشست ادبی مثنوی

15دی ساعت 10

85

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست ادبی مثنوی

19دی ساعت 8

86

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست ادبی منطق الطیر

19دی ساعت9

87

کتابخانه عمومی شهید مطهری کرمان

بازنمایی کتب

20 دی ساعت 8

88

کتابخانه عمومی شهید مطهری کرمان

نشست ادبی

17 دی ساعت 10

89

کتابخانه عمومی شهید باهنر کرمان

جمع خوانی ویژه خردسالان مهد گلهای جنت

18 دی ساعت 10

90

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی شهر ماهان

شعر خوانی زمستانه

20 دی ساعت 9

91

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی شهر ماهان

شاهنامه خوانی

18دی ساعت 11

92

کتابخانه عمومی نه دی اختیار آباد

نشست کتابخوان مدرسه ای

15 دی ساعت 10

93

کتابخانه عمومی نه دی اختیار آباد

جمع خوانی کتاب ماه

17 دی ساعت 10

94

کتابخانه عمومی نه دی اختیار آباد

قصه گویی ویژه کودکان

19 دی ساعت 9

95

کتابخانه عمومی شهید بهشتی دهبکری شهرستان بم

نشست زنان خانه دار

15 دی ساعت 9

96

کتابخانه عمومی شهید بهشتی دهبکری شهرستان بم

قصه گویی در مهد لاله های زهرا(س)

16 دی ساعت 9

97

کتابخانه عمومی شهید بهشتی دهبکری شهرستان بم

جمع خوانی کتاب

17 دی ساعت 9

98

کتابخانه عمومی شهید بهشتی دهبکری شهرستان بم

نهج البلاغه خوانی

18 دی ساعت 9

99

کتابخانه عمومی شهید بهشتی دهبکری شهرستان بم

کوهپیمایی اعضا(هرکوله یک کتاب)

19 دی ساعت 7

100

کتابخانه عمومی شهید بهشتی دهبکری شهرستان بم

جمع خوانی (زنان خانه دار )

20 دی ساعت 9

101

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

نشست کتابخوان مدرسه ای در مدرسه نبوت

15 دی ساعت 11

102

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

قصه گویی ویژه بچه های مهد یکتا

18 دی ساعت 8

103

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

جمع خوانی بچه های کلاس سوم در دبستان امام رضا(ع)

19 دی ساعت 10

104

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکر شهرستان بم

نشست کتابخوان کتابخانه ای

20 دی ساعت 9

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 544