گزارش تصویری: محفل ادبی ترنم استان کرمان نخستین محفل ادبی «ترنم» استان کرمان با حضور شاعران مطرح استانی در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد.

IMG_3291.JPG

IMG_3317.JPG

IMG_3296.JPG

IMG_3291.JPG

IMG_3286.JPG

IMG_3282.JPG

IMG_3277.JPG

IMG_3275.JPG

IMG_3237.JPG

IMG_3229.JPG

IMG_3228.JPG

IMG_3203.JPG

IMG_3187.JPG
 
بيشتر
 [PageVisit]