«ده شب ده محفل»: سوگواره مجازی «ده شب ده محفل» به میزبانی محفل ادبی ترنم کتابخانه های عمومی کرمان در پی برگزاری سلسله نشست های شعرخوانی نخستین سوگواره مجازی محافل ادبی کتابخانه های عمومی کشور، در شب هشتم استان کرمان، میزبان سوگواره «ده شب ده محفل» شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، در این سوگواره مجازی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بستر فضای اسکای روم برگزار شد، شعرای ولایی استان ها با حضور در این فضا اشعار خود را قرائت نمودند.
محفل ادبی ترنم اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان نیز بعنوان یکی از محافل ادبی، در این سوگواره مجازی با حضور شعرای برگزیده استان آقایان دکتر حامد حسینخانی، محسن کاشانی، مهدی گنجی و خانم شیما مظهری صفات شرکت کرد.
بيشتر
 [PageVisit]