با توجه به تعطیلی کتابخانه های عمومی کشور در پی شیوع ویروس کرونا؛ جریمه دیرکرد به کتاب های امانتی اعضا تعلق نمی گیرد با توجه به تعطیلی اضطراری کتابخانه های عمومی کشور، جریمه دیرکرد به کتاب های امانتی اعضا تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده به منظور مدیریت بحران ناشی از شیوع بیماری ویروسی کرونا در کشور و به تبع آن تعطیلی اضطراری کتابخانه‌های عمومی، کتاب‌های امانت رفته و در اختیار اعضا که موعد بازگشت آن‌ها در روزهای تعطیلی اضطراری خواهد بود، مشمول جریمه دیرکرد نیست.

گفتنی است، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، کتابخانه های عمومی در برخی از استان ها با تصمیم مراجع استانی از ۴ اسفندماه تعطیل شدند. همچنین از ۱۰ لغایت ۱۲ اسفندماه تمامی کتابخانه های عمومی سراسر کشور تعطیل بوده و در حال حاضر فرایند ضدعفونی این مراکز فرهنگی در حال انجام است.

بيشتر
 [PageVisit]