نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: ضرورت پی گیری ویژه مشکلات کتابخانه‌های عمومی در مجلس شورای اسلامی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان با ذبیح الله اعظمی، نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی دیدار و درخصوص مشکلات قانونی کتابخانه های عمومی و زیرساخت های کتابخانه های شهرستان های جیرفت و عنبرآباد گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، ذبیح الله اعظمی، نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با حضور در اداره کل کتابخانه‌های عمومی کرمان با احمد وفائی، مدیرکل و معاونان این اداره دیدار کرد.

اعظمی، نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد با اشاره به دغدغه های فرهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوره اظهار داشت: نمایندگان مجلس در این دوره اکثریت از قشر دانشگاهی و فرهنگی هستند و دغدغه فرهنگی داشتن در رفع مشکلات نهاد کتابخانه های عمومی موثر است.

نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد نیز در این دیدار با بیان اینکه توجه به حوزه کتابخانه‌ها ضروری است، برای هرگونه همکاری و کمک به مجموعه فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی اعلام آمادگی کرد و گفت: پیگیری ویژه مشکلات حوزه کتابخانه‌ها و تلاش برای ارتقا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و توسعه فضاهای کتابخانه ای در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد از  اولویت های کاری است.

احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی با اشاره به تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله شهرستان جیرفت و اصالت و غنای فرهنگی در مناطق جنوبی کرمان عنوان کرد: با توجه به فرهنگ منطقه، امکانات و فضای کتابخانه ها در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد و مناطق جنوبی جوابگوی نیازهای مردم فرهنگ دوست این مناطق نیست.

وفائی در ادامه با عنایت به اهمیت دغدغه مند بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل فرهنگی بیان کرد: دیدگاه فرهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند یاریگر اهداف نهاد کتابخانه های عمومی کشور و ارتقای فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه باشد.

بيشتر
 [PageVisit]