برنامه فرهنگی هفتگی: برنامه کتابخانه‌های عمومی کرمان در هفته چهارم دی‌ماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان کرمان در هفته چهارم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

کرمان

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان

مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی

  21 دی

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

  23 دی

کتابخانه عمومی ترابی موسوی زنگی آباد شهرستان کرمان

برگزاری جلسه جمع خوانی کتاب بچه های حاج قاسم

  24 دی

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان

برگزاری سلسله نشست های حافظ خوانی

  21 دی

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان

برگزاری جلسه تفسیر مثنوی

   22 دی

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان

برگزاری جلسه قرائت و تفسیر قرآن ویژه خواهران

  23 دی

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی شهرستان کرمان

برگزاری جلسه مطالعاتی جمع خوانی

 24 دی

کتابخانه عمومی مرحوم یزدانی فرد شهرستان کرمان

ویژه برنامه به مناسبت روز غزه

21 دی

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین شهرستان کرمان

برگزاری کلاس نقاشی و رنگ آمیزی برای کودکان

  22 دی

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین شهرستان کرمان

بازدید مدرسه از کتابخانه

  23 دی

کتابخانه عمومی شهید قدوسی راین شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

  24 دی

کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان

برگزاری جلسه تفسیر و مفاهیم قرآن

  21 دی

کتایخانه عمومی مروه شهرستان کرمان

برگزاری جلسه تفسیر برای کودکان ونوجوانان

  26 دی

کتابخانه عمومی مروه شهرستان کرمان

برگزاری جلسه شرحی بر بوستان سعدی و منطق الطیر عطار

  25 دی

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای

  22 دی

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری جلسه جمع خوانی کتاب

 23 دی

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری جلسه نقد کتاب

  24 دی

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری جلسه قصه خوانی کودک

  25 دی

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری جلسه شاهنامه خوانی

  28 دی

کتابخانه عمومی مسجد جامع شهرستان کرمان

برگزاری جلسه نمایشنامه خوانی

  30 دی

کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان کرمان

برگزاری جلسه زندگی متعادل روزانه برمبنای قرآن کریم

  25 دی

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

   21 دی

کتابخانه عمومی شاه نعمت الله ولی ماهان شهرستان کرمان

برگزاری جلسه بزرگداشت شهید حاج حاج قاسم سلیمانی باهمکاری بسیج خواهران

  23 دی

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

 21 دی

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان کرمان

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 22 دی

کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان کرمان

جمع خوانی کتاب

 21 دی

کتابخانه عمومی مسجدالنبی (ص) شهرستان کرمان

برگزاری جلسه نشست کتاب خوان مدرسه ای

 22 دی

کتابخانه عمومی 9دی اختیار آباد شهرستان کرمان

ویژه برنامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

21 دی

کتابخانه عمومی 9دی اختیار آباد شهرستان کرمان

برگزاری مسابقه بهترین جمله در وصف سردار دلها شهید سلیمانی

 21 دی

کتابخانه عمومی 9دی اختیار آباد شهرستان کرمان

برگزاری مسابقه بهترین نامه به سردار دلها

  21 دی

کتابخانه عمومی 9دی اختیار آباد شهرستان کرمان

برگزاری مسابقه نقاشی و نمایشگاه آن در کتابخانه

  25 دی

کتابخانه عمومی 9دی اختیار آباد شهرستان کرمان

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

  22 دی

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد شهرستان کرمان

برگزاری جلسه جمع خوانی

  22 دی

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد شهرستان کرمان

ویژه برنامه فرهنگی شهادت

 23 دی

کتابخانه عمومی موسی بن جعفر(ع) باغین شهرستان کرمان

برگزاری جلسه نشست کتاب خوان مدرسه ای

 23 دی

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

برگزاری جلسه جمع خوانی کتاب «ماآگاهانه و عاشقانه رفتیم» به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی

 21 دی

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

برگزاری نقاشی کودکان با موضوع سردار دلها

   22 دی

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

ویژه برنامه کتاب هدهد سفید جهت آشنایی اعضای نوجوان بانویسندگان و عناوین کتب نوجوان

  23 دی

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

ویژه برنامه  به مناسبت قیام 19دی

 21 دی

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

ویژه برنامه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)

 21 دی

کتابخانه عمومی مرحوم ایرانمنش شهرستان کرمان

برگزاری جلسه جمع خوانی کتب با موضوع زندگانی حضرت زهرا(س)

 21 دی

کتابخانه عمومی شهید کریمی جوشان شهرستان کرمان

برگزاری جلسه قصه خوانی

  24 دی

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

روزنامه دیواری با موضوع حضرت فاطمه زهرا (س)

21 دی

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

جمع خوانی کتاب

25 دی

کتابخانه عمومی سیدجواد افصح هجری شهرستان رفسنجان

جمع خوانی از کتاب حاج قاسم جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی

23دی

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

مسابقه نقاشی با موضوع شهادت شهید سپهبد سلیمانی

29 دی

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

مسابقه بهترین جمله با موضوع شهادت

29 دی

کتابخانه عمومی شهید عبداللهی شهرستان رفسنجان

جمع خوانی کتاب بچه های حاج قاسم خاطرات سردار معروفی

30 دی

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان

آموزش کاردستی با کاغذ رنگی به کودکان براساس داستان کتاب اگر من جای تو بودم

22دی ساعت 15

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) شهرستان رفسنجان

جمع خوانی کتاب ایمنی در خانه

26دی

کتابخانه عمومی مرحوم محمدی نژاد شهرستان رفسنجان

ساخت کاردستی

22دی ماه

بيشتر
 [PageVisit]