فهرست

شهرستان رابر

توسط اداره عشایری شهرستان رابر انجام شد؛ اهدای 160 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر در راستای سنت حسنه اهدای کتاب، اداره عشایری شهرستان رابر 160 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهرستان رابر اهدا کرد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان؛ در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، غنی سازی مجموعه کتابخانه عمومی، اداره عشایری شهرستان رابر 160 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی علامه مجلسی شهر رابر اهدا کرد.

راضیه جهانشاهی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رابر اجرای طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی را در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و غنی سازی مجموعه کتابخانه ها موثر دانست.

وی افزود با اجرای طرح اهدای کتاب، اهدای اندیشه و دانایی بخشی از کتب مورد نیاز مراجعین که در کتابخانه موجود نمی باشد جمع آوری و در اختیار اعضا قرار می گیرد که باعث غنی سازی مخازن کتابخانه ها، می شود.

گفتنی است، کتاب های اهدایی پس از طی مراحل آماده سازی در دسترس اعضای کتابخانه ها قرار خواهد گرفت.

منبع: rabar