فهرست

شهرستان جيرفت

در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان جیرفت مطرح شد؛ شکوفایی و بالندگی جامعه با ترویج کتاب و کتابخوانی حمداله فاریابی، مشاور استاندار در امور جنوب کرمان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان جیرفت شکوفایی و بالندگی جامعه را در نتیجه ترویج کتاب و کتابخوانی دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان، سومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان جیرفت به ریاست امین الله شهدادنژاد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری؛ حمداله فاریابی، مشاور استاندار در امور جنوب کرمان، سید اسماعیل حسینی، معاون فرهنگی شهرداری؛ منوچهرصبوری، معاون فرهنگی دادگستری؛ توران نادری، مسئول کانون پرورش فکری؛ ناصر افضلی، سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی و سایر اعضاء با محوریت بررسی مسائل و مشکلات، توسعه فضای فیزیکی و برنامه‌های بزرگداشت ایام‌ا... دهه مبارک فجر درکتابخانه شهید مدنی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه امین الله شهدادنژاد؛ معاون سیاسی فرماندار با تبریک حلول ماه مبارک رجب افزود: کتاب بهترین ابزار برای افزایش دانایی و آگاهی است و نقش مؤثری در خودسازی دارد، لذا باید در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تقویت پیوند جامعه و کتاب با ارائه طرح‌ها و برنامه‌ریزی درست گام‌های مؤثری برداریم؛ وی پیگیری توسعه فضای فیزیکی کتابخانه‌های شهرستان را از ضروریات دانست و خواستار تعیین تکلیف کتابخانه خیرساز شهید دلیری شد تا با مشخص شدن وضعیت این کتابخانه بخشی از مشکل کمبود فضای فیزیکی در شهرستان حل شود.
 مشاور استاندار در امور جنوب کرمان گفت: با ترویج کتاب و کتابخوانی است که می توان شکوفایی و بالندگی جامعه را دید لذا، توجه ویژه به بحث کتابخوانی و جایگاه کتابخانه‌های عمومی می‌تواند به گونه‌ای بسیار تأثیرگذار جامعه را در مسیر رشد فکری و فرهنگی قرار دهد.
فاریابی، هماهنگی اداره کتابخانه‌های شهرستان با اداره کل راه و شهرسازی جهت پیگیری وضعیت کتابخانه‌های اختصاص داده شده در مجتمع‌های فرهنگی در حال ساخت توسط اداره راه و شهرسازی را نیز گامی دیگر در افزایش فضاهای فیزیکی کتابخانه‌ها دانست و خواستار برگزاری جلسات مشترک جهت رفع این مشکل شد.
در ادامه صبوری؛ معاون فرهنگی دادگستری شهرستان نیز با توجه به امضای تفاهم‌نامه همکاری نهاد کتابخانه های عمومی و معاونت فرهنگی دادگستری، انجام فعالیت‌های فرهنگی و کتابخوانی جایگزین حبس را راهی برای ترویج کتابخوانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.
ارائه گزارش فعالیت‌های کتابخانه‌های شهرستان و برنامه‌های اجرایی بزرگداشت ایام‌ا... دهه مبارک فجر توسط سرپرست اداره شهرستان و بیان نظرات سایر اعضاء در خصوص توسعه و ترویج کتابخوانی پایان بخش این جلسه بود.
منبع: jiroft